SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education - problem solving - OKBM3M051A
Title: Oborová didaktika - Metody řešení úloh
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBM4M051A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. David Zenkl
Pre-requisite : OKBM3M011A
Annotation -
The first goal of the course is to provide students with experience in creating tasks that verify the expected outcomes of mathematics education at the elementary and secondary school levels. The second goal of the course is to acquaint students with selected heuristic methods for solving tasks at the elementary and secondary school levels.
Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta

120 h.

Přímá výuka, prezenční studenti

24

Přímá výuka, kombinovaní studenti

11

Doba očekávané přípravy na prezenční výuku

24

Práce se studijními materiály  30

Plnění průběžných úkolů, prezenční studenti

20

Plnění průběžných úkolů, kombinovaní studenti  33

Příprava na klasifikovaný zápočet a rozprava nad testem

22

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literature - Czech

POLYA, G. Jak to řešit? Praha: Matfyz Press, 2016.

FUCHS, E., ZELENDOVÁ, E. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: NÚV, 2015. https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20617/matematika.pdf

HEJNÝ, M. a kol. Matematické úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Praha: ÚIV, 2010. Dostupné http://kdf.mff.cuni.cz/~jitkaadana/TIMSS2007_Publikace/M8_web.pdf

www.rvp.cz

Další literatura bude doplněna v kurzu v Moodle.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (09.10.2023)
Requirements to the exam -

Attendance.

Assignments in Moodle.

Written test with an oral interview.

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Syllabus - Czech

Očekávané výstupy matematického vzdělávání na ZŠ a SŠ (podle Standardů ZV a podle Katalogu požadavků k maturitě z matematiky)

Úlohy ověřující tyto výstupy - řešení a tvorba

Gradované úlohy v matematice

Gradované testy v matematice

Heuristické strategie řešení úloh

Last update: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7636

Last update: STEHLIKO (18.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html