SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Literature and Literary Life - OKBC2L103A
Title: Současný literární život
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKBC2L108A, OKBC2L106A
Is interchangeable with: OPBC2L103A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ina Palacká (24.10.2017)
Cílem kurzu je vytvořit ve studentech návyky reflexe současné literární kultury, způsoby kritického myšlení o literatuře a schopnost reflektovat funkce a role literatury ve společnosti. V kurzu získají základní orientaci v současné české literární produkci, proudech a dominantních žánrech.Kurz se bude rovněž věnovat různým literárním institucím (nakladatelství, časopisy), vztahu mezi literaturou a společností a pojmy jako konformní a nonkonformní, literatura a politika, literatura a umění, literatura a společenský diskurs. Seminář má za cíl vzbudit u studentů literatury zájem o živý předmět jejich studia a připravit je na výuku dějin literatury, které pak budou moci vnímat jako reflexi své již aktualizované a kriticky zhodnocené zkušenosti se současnou literaturou.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ina Palacká (24.10.2017)

Hausenblas, O. Kritické myšlení o. s. [online], Co se nevešlo do KL, Jiné, Česká škola nemá valný vliv na čtenářství dětí. [cit. 1. září 2010]. Dostupné na: http://www.kritickemysleni.cz/prectetesi.php?co=texty/vyzkumgabal2

Hausenblas, O. Kritické myšlení o. s. [online], Co se nevešlo do KL,

Některé výsledky z výzkumu „Jak čtou české děti“. [cit. 1. září 2010]. Dostupné

na:  http://www.kritickemysleni.cz/prectetesi.php?co=texty/vyzkumgabal.

Knihovny v České republice, Vědecké, krajské knihovny [online].: http://www.knihovny.net/default2.htm.

Kopáč, Radim – Juergens-Dětáková, Zuzana: Státní ceny za literaturu, Praha, MK 2015

Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-

211-0608-6.

Piorecký, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia, 2011

Trávníček, J.: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host, 2008.

Časopisy:

A2 (www.advojka.cz), Aluze (www.aluze.cz), Analogon, Babylon (www.ibabylon.cz), Český jazyk a literatura, Dobrá adresa (www.dobraadresa.cz), H_aluze (www.haluze.cz), Host (www.hostbrno.cz), Iniciály, Literární noviny (www.literarky.cz), Pandora (www.revuepandora.cz), Plav -měsíčník pro světovou literaturu (www.svetovka.cz), PLŽ (http://www.kmp.plzen-city.cz/publikace.php#plz), Psí víno (www.psivino.cz), Revolver Revue (www.revolverrevue.cz), Souvislosti (www.souvislosti.cz), Téma (www.gasbag.wz.cz/tema), Tvar (www.itvar.cz), Weles (www.welesrevue.cz)

Internetové stránky:

Portál české literatury (www.czlit.cz), Slovník české literatury po roce 1945

(www.slovnikceskeliteratury.cz), iLiteratura (www.iliteratura.cz), Čítarny: http://citarny.cz

Stránky vydavatelství (např. Protis: www.lyrika.cz, Host: www.hostbrno.cz, ad.), Dilia (www.dilia.cz),

Větrné mlýny, edice Rozrazil (http://www.vetrnemlyny.cz/knihy/edice), RozRazil Divadelní nonstop

online (www.rozrazilonline.cz)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ina Palacká (24.10.2017)
  • DOCHÁZKA
  • PLNĚNÍ PRŮBĚŽNÝCH ÚKOLŮ
  • RECENZE VYBRANÉHO TITULU ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY

           Počet možností získat zápočet: 3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html