SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
History of the Czech literature I - OKBC2L108A
Title: Dějiny české literatury I
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Pre-requisite : OKBC2L103A
Is pre-requisite for: OKBC2L111A, OKBC2L116A, OEBLL1704, OEBLL1704Z, OKBC2L119A
Is interchangeable with: OPBC2L108A
Annotation -
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (20.05.2019)
The course acquaints students with the analytical and interpretative way with key literary works of the monitored period. Its aim is to enable students to acquire skills for working with texts and, at the same time, to understand developmental contexts and contextual relationships - in which the texts were created - based on the study of specific texts.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (20.05.2019)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Praha, Československý spisovatel 1963.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (eds.): Česká literatura na přelomu století. Jinočany, H&H 2001.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Kubíček, Tomáš: Felix Vodička. K dějinám českého strukturalismu

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010.

Papoušek, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Praha, Akademia 2.

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Brousek, Antonín: Podřezávání větve. Praha, Torst 1999.

Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, Český spisovatel 1995.

Čulík, Jan: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989. Praha 1991.

Doležal, Bohumil: Netrpěná literatura, Praha, Torst 2007.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Gruntorád, Jiří: Katalog knih českého exilu 1948-1994. Libri prohibiti, Praha, Primus 1995.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie, Praha, Makropulos 1996.

Kubíček, Tomáš a kol.: Literární Morava, Brno, MVS 2002.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. (27.02.2021)

Kombinovaná forma studia (OKBC2L108A)

Vyučuje: Jiří Smrčka

 

12. 3. 2021

Karel Toman: Měsíce (1918)

Jan Čep: vybrané povídky ze sbírky Dvojí domov (1926) a Zeměžluč (1931)

 

9. 4. 2021

Josef a Karel Čapek: Ze života hmyzu (1922)

Vítězslav NezvalEdison (1927)

Jaroslav HašekOsudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)

 

7. 5. 2021

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (1931)

František HalasDokořán (1936)

Karel Poláček: Okresní město (1936)

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. (27.02.2021)

Podmínky zápočtu

- docházka (obě setkání jsou povinná)

- četba zadaných textů a aktivní účast ve výuce

- vypracování seminární práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html