SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Syntax of Czech Language - OKBC2C112A
Title: Syntax českého jazyka II
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Pre-requisite : OKBC2C110A
Is pre-requisite for: OKBC2C115A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)
The subject continues and completes the issues of Syntax of Czech I. The topics dealt with will be modality, negation and functional sentence perspective. The methods used will be analyses of texts and following excercise. Students will be required to follow the topics in the assigned literature.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)

Literatura Syntax II

1. Syntaktické jednotky v konkrétních výpovědích, vztah mezi propozicí, větou, formou a funkcí výpovědi

M 3, s. 306-320 (po 1.4.)

 2.   Modalita; modální významy nutnosti, možnosti a záměru

Grepl – Karlík: Skladba češtiny (98), s. 153-167

3.  Tzv. postojová modalita

Heslo Postoj mluvčího, www.czechency.org  (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Heslo Evidenciálnost, www.czechency.org

4.  Komunikační funkce výpovědi a jejich vyjadřování 

PMČ, s. 585-623

5.  Negace v sémantické stavbě věty a ve výpovědním aktu

M 3, s. 260-278

Mluvnice češtiny 3 je dostupná na stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-3.pdf

PMČ, s. 548-554

6. Aktuální členění věty/výpovědi; základní pojmy, vyjadřovací prostředky

PMČ 633-643

7. Vztah aktuálního členění a negace

Panevová a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014), s. 190-193

 8. Tematické posloupnosti

heslo Tematická posloupnost, www.czechency.org

 

PMČ = Příruční mluvnice češtiny

M 3 = Mluvnice češtiny III (1987)

Mluvnice češtiny 3 je dostupná na stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-3.pdf

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)

Obsah kursu navazuje na Syntax I a rozšiřuje syntaktické poznatky na témata modality, negace a aktuálního členění. 

Výuka bude kombinovat výklad a samostatnou práci prostřednictvím Moodle.

 

Předmět je uzavřen zkouškou, k úspěšnému absolvování je nutno získat 5 bodů v písemném testu skládajícím se ze 7 úkolů.

 

Předmětem je učivo v následujících tematických okruzích:

1. Syntaktické jednotky v konkrétních výpovědích, vztah mezi propozicí, větou, formou a funkcí výpovědi

M 3, s. 306-320 (po 1.4.)

 2.   Modalita; modální významy nutnosti, možnosti a záměru

Grepl – Karlík: Skladba češtiny (98), s. 153-167

3.  Tzv. postojová modalita

Heslo Postoj mluvčího, www.czechency.org  (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Heslo Evidenciálnost, www.czechency.org

4.  Komunikační funkce výpovědi a jejich vyjadřování 

PMČ, s. 585-623

5.  Negace v sémantické stavbě věty a ve výpovědním aktu

M 3, s. 260-278

PMČ, s. 548-554

6. Aktuální členění věty/výpovědi; základní pojmy, vyjadřovací prostředky

PMČ 633-643

7. Vztah aktuálního členění a negace

Panevová a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014), s. 190-193

 8. Tematické posloupnosti

heslo Tematická posloupnost, www.czechency.org

 

PMČ = Příruční mluvnice češtiny

M 3 = Mluvnice češtiny III (1987)

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.09.2022)

Předmět je uzavřen zkouškou zahrnující témata Syntaxe I a Syntaxe II. K úspěšnému absolvování je nutno získat 5 bodů v písemném testu skládajícím se ze 7 úkolů.

Aktivní práce v moodle. Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami, úspěšné plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů. Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kursu v LMS Moodle na adrese: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4257).

 

Termíny zkoušky jsou uvedeny níže.  První termín je řádný, další dva jsou opravné. Tyto termíny jsou společné pro všechny studenty. Další termíny (pro řádně omluvené studenty) budou vypsány později podle potřeby.

Studenti obdrží zadání mailem a do 70 minut dodají písemné vypracování slovních odpovědí/úkolů, zároveň fotografii grafického znázornění úkolů, které to budou vyžadovat (schémata).

Čas zadání bude upřesněn.

Termíny zkoušek budou s předstihem sděleny.

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html