SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Syntax of Czech Language I - OKBC2C110A
Title: Syntax českého jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Pre-requisite : OKBC2C106A
Is pre-requisite for: OKBC2C112A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)
Syntax as a component/module of grammar, basic syntactic concepts and the elementary syntactic unit, predication, predicate, sentence, utterance, valency, basic sentence structure and its modifications, complex/compound sentence.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

 

Metody práce: samostudium zadané literatury (všichni studenti se seznámí s rozpisem učiva v Moodle a v žádaném termínu splní úkoly), kontrola úkolů na seminářích, resp. vložením úkolů do Moodle.

Adresa Moodle: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=4256 (Pedagogická fakulta - Katedry a pracoviště fakulty - Katedra českého jazyka - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Syntax českého jazyka I

pozn.: 11. 12. probíhá výuka online, odkaz zde: https://us02web.zoom.us/j/87916410088?pwd=NytpWHM0MThSQktTbmNBQW8wUDFkZz09

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

Grepl, Miroslav - Karlík, Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN. 1986 . ISBN nemá
Grepl, Miroslv - Karlík, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, Olomouc 1998. ISBN 80-7298-281-4
Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny, cvičení a výklad. Rraha: ISV. 1999. ISBN 80-85866-47-1 
Daneš, František, a kol. Mluvnice češtiny III. Praha:  Academia. 1987. ISBN nemá 
: Příruční mluvnice češtiny, Praha, NLN 1995

Panevová, Jarmila, a kol. Mluvnice současné češtiny 2, Praha: Karolinum. 2014. ISBN 978-80-246-2497-6

Hirschová, Milada. Syntaktické rozbory. Praha: PedF UK. 2012. ISBN 978-80-7290-585-0

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

 

1. Gramatická stavba věty

2. Syntagma

3. Základová větná struktura, predikace a predikát, propozice 

4. Věta a výpověď, valenční vs. nevalenční pohled na syntax, formální a sémantická stránka věty

5. Pozice ve stavbě věty/tzv. větné členy

6. Věta jednoduchá a souvětí

7. Modifikace stavby věty, nepravidelnosti větné stavby

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (02.02.2022)

Ukončení: zápočet

  

 


Forma zápočtu: písemná

Termín zápočtového testu a dvou opravných testů bude sdělen s předstihem.

 
Požadavky k zápočtu: získání min. 3,5 bodů z 5 úkolů v písemném testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html