SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - OK0218003
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (250)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Co-requisite : OK0218099
Interchangeability : OBPP13003, OKBPP13003
Is pre-requisite for: OK021804, OKPP18004
Is interchangeable with: OKBPP13003, OKBPP14003
Annotation -
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (18.01.2010)
The course Introduction to Psychology offers the basic knowledge of psychology as a social science. There will be discussed following questions: subject, methodology, brief history and the main topics of present psychological studies - perception, cognition, learning, emotions, motivation etc.
Literature - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Syllabus - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2009)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který v následujících kurzech bude aplikován na pedagogickou realitu.

V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka.

Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání.

Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům:

1. vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2. osobnost, struktura osobnosti, já, identita

3. myšlení a vnímání

4. jazyk a řeč

5. emoce, temperament

6. motivace, vůle

7. základní přehled psychologických škol a směrů: psychoanalýza, gestaltpsychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, postmoderní psychologie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html