SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Dramatherapy III - OBPS18334
Title: Dramatická výchova III.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Incompatibility : OBPS18331, OBPS18332, OBPS18333
Pre-requisite : OBPS18099, OBPS18911
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.01.2007)

BARTOŠOVÁ,K.: Divadlo na rozhraní. Tvořivá dramatika, č.1, 1999

MAJZLANOVÁ,K.: Uplatnenie dramatoterapie v liečebno-výchovnom procese. Tvořivá dramatika, č.2-3,1998

MORENO,J.: Psychodrama and Sociodrama. Beacon, NY: Beacon House, 1964

VALENTA,J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: srovnání systémů.Praha: institut sociálních vztahů,1999

VALENTA, M. a kol.:Dramatika pro speciální pedagogy.Olomouc: Univerzita Palackého,1995

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.01.2007)

Dramatická výchova - tvořivá dramatika - výchovná dramatika- dramika-- dramaterapie- paradivadelní systémy - psychodrama - sociodrama - teatroterapie: terminologické rozlišení, zaměření oborů, jejich charakteristika a význam pro speciální pedagogiku, vznik a vývoj dramatické výchovy, jednotlivé směry, školy a jejich představitelé, význam dramatizace a hraní rolí pro žáky s postižením, využití v edukačním procesu, efekty v oblasti kognitivní a komunikační, psychosociální aspekty dramatické výchovy, učitel jako facilitátor a pozorovatel, hodnocení, plánování a příprava v tvořivé dramatice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html