SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Art Education Didactics I,II - OB7321219
Title: Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPB01V155B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Is interchangeable with: OKB7321219
Annotation -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)
Children´s art as a specific phenomenon of ontogeny. Developmental stages, individual differences and typological inclinations . Pedagogical aspects of aestetic interactions:Aims, contents and tools of art education in primary school. Conceptual models of art education as an influence of planning (teaching unit, thematic units, projects). Theoretical phrames of contemporary Visual Art Education.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (24.02.2013)

Educational target: to create dispositions for understanding of visual expressions of children in primary school and prepare the students for competent decision-making in Visual Arts Education. Stimulate the future teacher´s visual competence and psychodidactic dimension of the professional competence. Develop functional vocabulary of the teacher of Visual Arts Education.

Vytvořit předpoklady pro poučený náhled na dětský výtvarný projev a položit základy kompetentního rozhodování učitele v situacích výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání
Stimulovat provázání výtvarné a psychodidaktické dimenze profesní kompetence učitel. Rozvíjet funkční slovník učitele ve výtvarné výchově pro pojmenování jevů a činitelů v situacích výtvarné výchovy.

Literature -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

 

Fišer, Havlík, Horáček, R. Slovo, akce, obraz. Brno: MU 2010. ISBN 978-80-210-5389
Fulková, M. Když se řekne…vizuální gramotnost. In Výtvarná výchova 2002. č. 4.
Fulková, M., Novotná, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1997. ISBN 80-7168-382-5
HAZUKOVÁ,H.;ŠAMŠULA,P. Didaktika výtvarné výchovy I. 3. přeprac.vyd. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 2005.
Kesner, L. Muzeum umění v digitálním věku. Praha: Argo a NG 2000. ISBN 80-7035-155-1(NG) a 80-7203-252-6 (Argo)
KULKA,J. Psychologie umění. 1.vyd. Praha: SPN, 1990. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.
Mirzoeff, N. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia 2012. ISBN 978-80-200-1984-4
ŠAMŠULA,P. Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vydání. Praha : Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.
ŠAMŠULA,P.; HIRSCHOVÁ,J. Průvodce výtvarným uměním IV.1.vyd. Praha: Práce,1994.128 s. ISBN 80-208-0008-5.
ŠAMŠULA,P. Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vyd. Praha: Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.
Třeštík, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset 2011. ISBN: 978-80-87079-15-7
RVP PV

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (24.02.2013)

Attestation: credit

Syllabus -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Contents - key words:Visual Arts dispositions, ontogenesis, aesthetical interaction, phenomenon and its interpretation, creativity, insight, responsibility. aestethetical interaction, visual perception, Visual Arts perception, imagination, creativity, symbol, expression, communication

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (25.02.2018)

credit

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html