SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Art Education Didactics I,II - OKB7321219
Title: Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Interchangeability : OB7321219
Annotation -
Last update: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2010)
Children´s art as a specific phenomenon of ontogeny .Developmental stages, individual differences and typological inclinations . Pedagogical aspects of aestetic interactions:Aims, contents and tools of art education in primary school. Conceptual models of art education as an influence of planning (teaching unit, thematic units, projects).
Aim of the course -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Goals: Psychological reflection of the child drawings. Work with the czech curricular documents. Widening of the art education field and its relation with the visual culture. Perception and interpretation of art works and the gallery education.

Literature -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (10.11.2019)

Fišer, Havlík, Horáček, R. Slovo, akce, obraz. Brno: MU 2010. ISBN 978-80-210-5389
Fulková, M. Když se řekne…vizuální gramotnost. In Výtvarná výchova 2002. č. 4.
Fulková, M., Novotná, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1997. ISBN 80-7168-382-5
HAZUKOVÁ,H.;ŠAMŠULA,P. Didaktika výtvarné výchovy I. 3. přeprac.vyd. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 2005.
Kesner, L. Muzeum umění v digitálním věku. Praha: Argo a NG 2000. ISBN 80-7035-155-1(NG) a 80-7203-252-6 (Argo)
KULKA,J. Psychologie umění. 1.vyd. Praha: SPN, 1990. 435 s. ISBN 80-04-23694-4.
Mirzoeff, N. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia 2012. ISBN 978-80-200-1984-4
ŠAMŠULA,P. Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vydání. Praha : Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.
ŠAMŠULA,P.; HIRSCHOVÁ,J. Průvodce výtvarným uměním IV.1.vyd. Praha: Práce,1994.128 s. ISBN 80-208-0008-5.
ŠAMŠULA,P. Obrazárna v hlavě 1 - 2 . Výtvarná čítanka pro 2.- 5. ročník základní školy. 1.vyd. Praha: Práce 1996. 96 s. ISBN 80-208-0380-7.
Třeštík, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset 2011. ISBN: 978-80-87079-15-7
RVP PV

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Formy kontroly předmětu: zápočet. Bližší požadavky jsou zadávány vyučujícím.

Syllabus -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (02.03.2015)

Key words: visual culture, visual perception, interpretation,RVP PV, sensibility, imagination, creativity, communication, reflection, ontogenesis, child drawing, esthetic interaction, gallery education

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. (10.11.2019)

credit; a detailed instruction will be given during the first lecture

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html