SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Choir Conducting - Working with Scores II - OB2308266
Title: Řízení sboru a práce s partiturou II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBU2H120A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Pre-requisite : OB2308262
Is pre-requisite for: OB2308279, OB2308273, OB2308270
Is interchangeable with: OB2308213
Annotation -
Last update: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (19.01.2020)
The course is a follow-up to Choir Conducting - Work with scores I. It includes the study of both conducting and interpretation complicated sweets. Teaching is realized in group. Students sing or sing songs to each other, developing their intonation readiness and skill in playing scores. At the same time, they are aware of vocal-interpretative issues (vocal-technical difficulties, rhythm, declamation, intonation, dynamics, etc.).
Literature - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2011)

Partitury vokálních a vokálně-instrumentálních skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory různých hudebních epoch a žánrů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2012)

Připravenost na seminářích

Detailní znalost studované hudební literatury

Část repertoáru ke zkoušce dirigovat zpaměti

Max. 3 absence

 

Syllabus - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)

formální analýza skladeb

metody nácviku homofonie vs. polyfonie

výstavba pěvecké práce

intonační problematika v návaznosti na pěveckou techniku

rytmická problematika vs. artikulace a deklamace

dynamika

gestické ztvárnění výrazových požadavků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html