SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Choir Conducting - Working with Scores I - OB2308262
Title: Řízení sboru a práce s partiturou I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBU2H115A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Is pre-requisite for: OB2308266
Annotation - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2011)
Předmět navazuje na Základy taktovací techniky. Hudebně-interpretační analýzou konkrétních partitur poukazuje na problémy, se kterými se sbormistr setkává v praxi, a snaží se formulovat a zdůvodnit jejich správná řešení. Středem zájmu je i další zdokonalování v detailním gestickém ztvárnění, které je technicky přesné a současně hudebně inspirativní. Výuka je realizována skupinově. Studenti si skladby vzájemně zpívají nebo korepetují, čímž se rozvíjí jejich intonační pohotovost a hra partitur. Současně si tím uvědomují vokálně-interpretační problematiku (pěvecké obtíže, rytmus, deklamace, intonace, dynamika apod).
Literature - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2011)

Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra

Jeremiáš, O. Praktické pokyny k dirigování

partitury skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory různých hudebních epoch a žánrů

Requirements to the exam - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2013)

Pravidelná účast ve výuce, detailní analýza studovaných skladeb a jejich dirigentské vyjádření, klavírní ztvárnění partitur, zvládnutí požadovaného penza sbor. literatury zpaměti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html