SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical Course in Physics I for Education Focused Physics - NUFY093
Title in English: Fyzikální praktikum I pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/3 MC [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Classification: Physics > Teaching
Annotation -
Last update: T_KDF (23.05.2003)
Mechanics and molecular physics experiments. For student-teachers of physics for all types of schools (lower secondary and upper secondary, general and technical schools)
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

Mechanics and molecular physics experiments.

For student-teachers of physics for all types of schools

(lower secondary and upper secondary, general and technical schools)

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů. Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr. Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.: Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN, Praha 1989

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

Englich J., Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

Brož J., Roskovec V., Valouch M., Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

Doplňková literatura:

Sprušil, B., Zielenicová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření, SPN, Praha 1986

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Praktikum.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Measuring of the gravity acceleration

Study of harmonic oscillation of mechanic oscillator

Study of oscillation of coupled pendula

Study of rigid body rotation

Measurement of inertia of wheel

Measurement of tensile modulus

Test of dynamic deformation in press

Free fall of sphere in viscous liquid

Measurement of viscosity

Study of flow of viscous liquid in tubes

Dependence of surface tension on concentration of surface-active agent

Study of temperature dependence of surface tension

Study of Brown's motion

Velocity of sound

Calibration of resistance thermometer and thermocouple - phase transitions

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html