SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course I - Mechanics and Molecular Physics - NFUF105
Title: Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (14.05.2020)
Wide offer of experimental problems from mechanics and molecular physics.
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.10.2019)

Wide offer of experimental problems from mechanics and molecular physics.

Course completion requirements -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.10.2019)

Finalization of protocols.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.10.2019)

http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

praktikum

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
  • Základní měření - měření prostoru, měření času, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.
  • Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.
  • Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu a ohybu, dynamická zkouška deformace látek v tlaku, teplotní roztažnost pevných látek.
  • Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, volný pád koule ve viskosní kapalině, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.
  • Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.
  • Akustika - rychlost šíření zvuku, studium kmitů struny.
  • Studium Brownova pohybu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html