SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Relativistic Physics II - NTMF038
Title: Relativistická fyzika II
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 9
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Guarantor: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Classification: Physics > Theoretical and Math. Physics
Comes under: Doporučené přednášky 1/2
Co-requisite : NTMF037
Annotation -
Last update: G_F (28.05.2003)
Relativistic astrophysics: relativistic models of stars; Chandrasekhar limit and final stages of stellar evolution. Relativistic cosmology: Hubble expansion; cosmological principle, Robertson-Walker metric; Friedmann models; cosmological redshift; initial stages of evolution of the Universe, anthropic principle; perturbations of cosmological models. Selected advanced topics. Continuation of the lecture TMF037.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro zápočet je účast na seminární části výuky plus jednou během semestru (popř. akademického roku) prezentace určeného tématu. Zápočet se nedá opakovat.

Literature - Czech
Last update: T_UTF (05.04.2004)

Bičák J., Ruděnko V. N., Teorie relativity a gravitační vlny (skriptum UK, Praha 1986)

Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity (Academia, Praha 1968)

Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)

Weinberg S.: Gravitation and Cosmology (J. Wiley, New York 1972)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Syllabus -
Last update: G_F (28.05.2003)

Relativistic stellar models.

Final stages of stellar evolution.

Relativistic cosmology.

Selected advanced topics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html