SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Relativistic Physics I - NTMF037
Title in English: Relativistická fyzika I
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 9
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Classification: Physics > Theoretical and Math. Physics
Is co-requisite for: NTMF038, NTMF006
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Tensor analysis. Curvature and Einstein gravitational law. Schwarzschild solution of Einstein equations. Black holes and gravitational collapse. Astrophysics of black holes. General relativity in other branches of physics. Linearised theory of gravitation, gravitational waves. For the 4th year of the TF, MOD and AA studies. Knowledge of general relativity is presumed on the level of TMF111 lecture.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro zápočet je účast na seminární části výuky plus jednou během semestru (popř. akademického roku) prezentace určeného tématu. Zápočet se nedá opakovat.

Literature - Czech
Last update: T_UTF (05.04.2004)

Bičák J., Ruděnko V. N., Teorie relativity a gravitační vlny (skriptum UK, Praha 1986)

Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity (Academia, Praha 1968)

Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)

Weinberg S.: Gravitation and Cosmology (J. Wiley, New York 1972)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Syllabus -
Last update: G_F (28.05.2003)

Tensor analysis - recalling and additions.

Curvature.

Einstein gravitational law.

Schwarzschild solution of Einstein equations.

Analytical extension of Schwarzschild metric.

More general solutions of Einstein equations describing stationary black holes.

Gravitational collapse.

Physics and astrophysics of black holes.

Other branches of physics in general relativistic formulation.

Linearised theory of gravitation, gravitational waves.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html