SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computer Networks II - NSWI021
Title: Počítačové sítě II
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.earchiv.cz/
Guarantor: RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.
Class: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Classification: Informatics > Software Engineering
Is co-requisite for: NSWI073
Is pre-requisite for: NSWI064
Annotation -
Last update: T_KSI (21.05.2002)
Basic computer networking lecture, based on ISO/OSI but also covering TCP/IP architecture.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Ing. Jiří Peterka (02.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkoušky.

Zkouška je písemná, její pravidla (i zkušební otázky) jsou dostupné zde: http://www.earchiv.cz/l226/gifs/site402.xlsx

U zkoušky jsou možné dva opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: PETERKA/MFF.CUNI.CZ (13.05.2008)

J.Peterka: Počítačové sítě, verze 3.# (on-line verze přednášky, http://www.earchiv.cz/l218/index.php3)

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Syllabus -
Last update: RNDr. Ing. Jiří Peterka (02.10.2017)

Internetworking

Ethernet

Wireless Ethernet, WLANs

ATM, X.25 and Frame Relay

POTS, ISDN, xDSL

Wired and wireless broadband

Mobile communications

Broadband and net neutrality

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html