SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diagnostic and self-diagnostic for teachers - NPED043
Title: Diagnostika a autodiagnostika pro učitele
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Incompatibility : NPEP501
Pre-requisite : NPED033
Interchangeability : NPEP501
Is incompatible with: NPEP501
Is interchangeable with: NPEP501
Annotation -
Last update: T_KDF (02.05.2012)
The course should bring the latest findings about the self-diagnostics of the teacher as a tool of the teacher’s self-reflection. The objective of the course is to introduce into a certain path of thinking and especially to offer concrete autodiagnostic procedures. Autodiagnostic training will be focused mainly on the assessment of individual participation of the teacher on the pupil’s performance; determination of own preferences in assessing pupils; determination of the participation of the teacher on the type of pupil’s motivation provoked; analysis of the course ot the lesson as a source o
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (12.10.2020)

Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné splnění vědomostního testu. Student má právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

V případě pokračující distanční výuky bude test nahrazen (doplněn) vypracováním úkolu zaměřeného na interpretaci diagnostických zjištění.

Pavelková

Literature - Czech
Last update: T_KDF (02.05.2012)

Základní literaturou pro kurz je:

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Rozšiřující literatura:

MÜLLER, CH. T.: Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehren als Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Studien zum Physiklernen, Band 33, 348 Seiten, 2004.

SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J.: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha , PedF UK 2008

ZABEL, J.: Subjektive Theorien von Lehrern űber Risikoschű. Identifikation von Problémem. Ursachen und Lösungmöglichkeiten anhand eines problemzentriertes Interview. Studienarbeit. Htpp:// www.grin.com , Verlag fűr akademische Texte. 2008

Http://www.eteachingplus.de/theorien_lehren_subjektiv.html

Syllabus -
Last update: T_KDF (02.05.2012)

1. Concept of preparation of a competent teacher

2. Definitions - specification of terms (pedagogical-psychological diagnostics, self-diagnostics, self-reflection, subjective (implicit) theory)

3. Subjective theories - theoretical concept

4. Self-diagnostics as one of the preconditions and effective tool of the teacher’s self-reflection - theoretical concept

5. Diagnostic a self-diagnostic strategies

6. Self-diagnostics of the teacher in the area of the subjective theory of instruction effectivity

7. Self-diagnostics in the subjective area, implicit theory of a successful pupil and possibilities of self-reflection

8. Self-reflection of the teacher’s subjective theories in the area of pupils’ motivation for learning

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html