Linear Algebra II - NOFY142
Title: Lineární algebra II
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Class: Fyzika
Classification: Mathematics > Algebra
Physics > Mathematics for Physicists
Incompatibility : NMAF028
Interchangeability : NMAF028
Is incompatible with: NMAF028
Is interchangeable with: NMAF028
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)
This course gives, together with parallel courses on analysis, a basic course of mathematics for physicists. Emphasis is given also to relationship of all these disciplines. Keywords: selfadjoint operators, quadratic forms, tensors.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (15.02.2022)

Předmět je zakončen složením zápočtu a zkoušky. Složení zápočtu je podmínkou pro účast u zkoušky. Podmínky zkoušky jsou specifikovány v dokumentu Požadavky ke zkoušce. Zápočet je udělován za průběžnou a systematickou práci na cvičení a jeho povaha tedy vylučuje možnost opakování, s výjimkou zápočtového testu.

Pro získání zápočtu bude třeba splnit současně tři kritéria:

aktivní účast na cvičeních

domácí úkoly

zápočtové testy

Podrobné informace na webu kurzu https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproFLS2122

Literature - Czech
Last update: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (14.02.2020)

D. Šmíd: Lineární algebra pro fyziky, elektronická skripta, dostupná na stránce kurzu

L. Motl, M. Zahradník: Pěstujeme lineární algebru učebnice, Karolinum 2002

K. Výborný, M.Zahradník: Používáme lineární algebru (sbírka řešených příkladů), Karolinum 2002

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (09.03.2021)

Zkouška se skládá ze dvou částí, orientačního a zkouškového testu. Podmínkou složení zkoušky je úspěšné složení obou částí.

Orientační test obsahuje 5 otázek rovnoměrně pokrývajících sylabus předmětu v rozsahu, v jakém byl odpřednesen. Cílem orientačního testu je ověřit znalost základních pojmů a tvrzení z přednášky a porozumění jim, přesné požadavky jsou specifikovány na webu kurzu. Test je úspěšně složen získáním alespoň 70% bodů z něj.

Cílem zkouškového testu je ověřit hloubku znalostí studenta, zejména co se týče porozumění vztahům mezi pojmy z přednášky, schopnosti řešit problémy a formulace důkazů tvrzení. Podle součtu bodového ohodnocení v obou testech bude stanovena známka.

Může následovat ústní dozkoušení, po níž může být známka upravena oběma směry.

Syllabus -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

1) Exponential of a matrix. Basic properties (similarity of matrices, eigenvectors, exponential of a sum). The relation Tr A = det exp A . Examples (Taylor polynomial, exponential of a commutator)

2) Elementary introduction to Lie algebras. Examples: gl, sl, o, u, su. Isomorphism of vector multiplication resp. commutation in o(3).

3) Nilpotent operators. Basic theorem on their structure and Jordan basis

4) Direct decomposition of a complex vector space according to its spectrum, Jordan theorem. Hamilton Cayley theorem. Exponential of a Jordan cell, applications to systems of linear differential equations with constant coefficients (and special choices of "external forces")

5) Positive and stochastic matrices, interpertation of their spectral radius, applications

6) Dual space, dual bases and operators

7) Duality and scalar product: Adjoint operator, normal operators. Adjoint differential operators and the method of per partes.

8) Spectral decomposition of a normal operator. Examples, Legendre and Hermite polynomials

9) Bilinear and quadratic forms, their diagonalization by a) change of cooordinates (method by "completing the squares") b) Jacobi Sylvester orthogonalization method c) diagonalization by spectral decomposition. Signature

10) Quadratic surfaces and conic sections, their classification (hyperboloids, elipsoids, paraboloids) and basic properties. Projective space.

11) Polar decomposition of an operator

12) Pseudoinverse of a matrix

13) Tensor product of linear spaces, definition, examples, "decomposable" tensors

14) Transformation rules for tensors, covariant and contravariant indices, summation convention

15) Tensor product of tensors, trace of a tensor. Tensors and scalar products, representation of covariant tensors by contravariant ones

16) Symmetric tensors, symmetrization of a (product of) tensor(s)

17) Antisymmetric tensors, antisymmetrization, exterior (Grassmann) algebra. The notion of a k-dimensional volume in n -dimensional vector space. Gramm matrix and the Gramm determinant (for general, non square matrix)