SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Classical Electrodynamics - NOFY126
Title: Klasická elektrodynamika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY126
Guarantor: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Class: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Classification: Physics > General Subjects
Incompatibility : NOFY026
Interchangeability : NOFY026
Is incompatible with: NOFY026
Is interchangeable with: NOFY026
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2021)
Maxwell's equations. Methods of solution. Static, stationary, and quasistationary approximation. Conservation laws. Relativistic formulation. Dynamical theory and electromagnetic radiation.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

This lecture follows the OFY018. Maxwell's equations. Static, stationary and quasistationary approximation. Methods of solution. Electromagnetic radiation.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (02.02.2023)

Zápočet

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 50 bodů.

Během semestru bude možné získat cca 100 bodů určujících nárok na zápočet. Proběhnou dvě písemky (2x33 bodů + bonusy) a budou zadány dvě domácí úlohy (2x17 bodů + bonusy).

Body bude možno získat i v průběhu zkouškového období za řešení doplňkové/opravné písemky. Jako doplňkovou/opravnou písemku lze použít kteroukoli písemku zadávanou jako součást zkoušky.

Studentům opakujícím předmět se započte 70% zápočtových bodů z předchozího absolvování předmětu.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky může být odpuštěna, pokud student dosáhne během semestru 85 bodů (viz podmínky pro získání zápočtu).


Případná aktualizace podmínek je uvedena na stránkách přednášky.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (31.01.2021)
  • Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985
  • Feynman R. P.: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Fragment, 2015
  • Zangwill, A.: Modern electrodynamics. Cambridge University Press, Cambridge 2013
  • Griffiths, D. J.: Introduction to electrodynamics. Pearson Education Limited, Harlow 2013
  • Jackson J. D.: Classical Electrodynamics, Wiley, 1998
  • Landau L. D., Lifshitz E. M.: Course of Theoretical Physics vol. 2 - The Classical Theory of Fields, Butterworth-Heinemann 1975

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

přednáška + cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (09.02.2021)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.