SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introductory Seminar on Theoretical Mechanics - NOFY069
Title: Proseminář z teoretické mechaniky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF069
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (10.06.2019)
Supplement of the lecture Theoretical mechanics (NOFY003). Modern mathematical approaches (the formalism of differential geometry, group theory), selected recent topics (non-linear dynamical systems, chaos). The crucial point of the seminar is the invariant form of the Lagrange and Hamilton formalisms.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (27.09.2020)

Zápočet se uděluje na základě úspěšně absolvovaného krátkého závěrečného písemného testu z témat, které byly v daném akademickém roce probrány.

Tento předmět byl od roku 2005 do roku 2019 vyučován pod kódem NTMF069 a názvem Proseminář teoretické fyziky I.

Historii předmětu na MFF UK (počty studentů, výsledky anket) lze proto dohledat po zalogování do SIS na stránce NTMF069.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (10.06.2019)

V.I.Arnold: Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer, New York, 1978.

M.Fecko: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov, Iris, Bratislava, 2004.

R.Abraham,J.E.Marsden: Foundations of Mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1985.

W.M.Oliva: Geometric Mechanics, Springer, Berlin, 2002.

J.V.José,E.J.Saletan: Classical Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

B.F.Schutz: Geometrical Methods of Mathematical Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (10.06.2019)

Modern mathematical approaches (the formalism of differential geometry, group theory), selected recent topics (non-linear dynamical systems, chaos). Invariant form of the Lagrange and Hamilton formalisms.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html