SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course I - Mechanics and Molecular Physics - NOFY066
Title: Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: RNDr. Veronika Kodetová, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Is pre-requisite for: NOFY028, NOFY030, NOFY130, NOFY024
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)
Wide offer of experimental problems from mechanics and molecular physics:
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.10.2019)

Wide offer of experimental problems from mechanics and molecular physics.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (16.02.2021)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

[1] Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

[2] Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý, SPN, Praha 1989

[3] Základy fyzikálních měření I, Brož, J. a kol., SPN, Praha 1983

[4] Úvod do teorie fyzikálních měření, B. Sprušil, P. Zielencová, SPN, Praha 1989

[5] Úvod do praktické fyziky, J. Englich, Matfyzpress, Praha 2006

[6] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Praktikum.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Measurement of the gravity acceleration

Study of harmonic oscillation of mechanic oscillator

Study of oscillation of coupled pendula

Study of mechanical resonance

Study of rigid body rotation

Measurement of inertia of wheel

Measurement of tensile modulus

Test of dynamic deformation in press

Study of rheological behaviour of liquids

Free fall of sphere in viscous liquid

Measurement of viscosity

Study of flow of viscous liquid in tubes

Dependence of surface tension on concentration of surface-active agent

Study of temperature dependence of surface tension

Study of Brown's motion

Velocity of sound

Calibration of resistance thermometer and thermocouple - phase transitions

Diferentical scanning calorimetry

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html