SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Practical Course in Physics III for General Physics majors - NOFY028
Title in English: Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2013 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:0/4 MC [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: Mgr. Hana Kudrnová
Classification: Physics > General Subjects
Pre-requisite : NOFY066
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (24.05.2013)
Experiments in optics.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (29.05.2013)

Wide offer of experimental problems optics for understanding of the basic physical laws of optics as well as gain experience in working with physical apparatus and in the results processing.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (04.01.2018)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (27.05.2013)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

Teaching methods - Czech
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

praktikum

Syllabus -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (24.05.2013)

Measurement of fundamental parameters of optical system

Study of Fresnel's equations

Measurement of refraction index of glasses and liquids

Measurement of refraction index by refractometers

Measurement of refraction index by Pulfrich's interferometer

Measurement of refraction index by Fraunhofer's method

Measurement of refraction index of air by Jamin's interferometer

Construction of Michelson interferometer

Measurement of wavelength by interferometer

Simple application of interference effects

Grating spectroscope

Study of diffraction in laser beam

Fourier optics

Doppler's anemometrie

Malus' law

Rotation of polarization-plane

Birefringence (Kerr efect)

Properties of X-ray

Study of semiconductors optics elements

Study of semiconductor diode Laser

Absorption of Light

Polarizing microscope

Fiber optics

HeNe laser

Optical and electron microscope

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html