SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Stochastic Processes 1 - NMSA334
Title: Náhodné procesy 1
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Co-requisite : NMSA333
XP//In complex pre-requisite: NMSA349
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Markov chains with discrete and continuous time. Recommended for bachelor's program in General Mathematics, specialization Stochastics.
Aim of the course -
Last update: G_M (27.04.2012)

The aim of the subject is to provide an overview of Markov processes with discrete states and their applications to real dynamic events modelling.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (29.04.2020)

+---------------------------------------------------------------------------

Zakončení předmětu

+---------------------------------------------------------------------------

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

 • Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.
 • Úspěšné složení dvou písemných testů, u každého testu je jedna možnost opravy.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

+---------------------------------------------------------------------------

Alternativní podmínky pro získání zápočtu ze cvičení v krizové situaci jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

 • Aktivní účast na alespoň 70% všech cvičení vedených buď prezenčně nebo distančním způsobem.
 • Úspěšné vypracování dvou domácích úkolů. Je povolena jedna možnost opravy, která již bude formou písemného testu buď prezenčně nebo distančně online.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (04.09.2012)

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů I, matfyzpress, Praha 2012

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 2005.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (16.05.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (29.04.2020)

+---------------------------------------------------------------------------

Požadavky ke zkoušce jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Při nesložení zkoušky je při příštím termínu nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní.

U zkoušky je zkoušena látka v rozsahu odpředneseném na přednášce a partií určených přednášejícím k samostudiu.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

 • Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.
 • Úspěšné složení dvou písemných testů, u každého testu je jedna možnost opravy.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

+---------------------------------------------------------------------------

Alternativní požadavky ke zkoušce v krizové situaci jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

Zkouška má písemnou a ústní část.

 • Písemná část bude formou písemného testu buď prezenčně nebo distančně online.
 • Ústní část zkoušky bude buď prezenčně nebo distančně online.

Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Při nesložení zkoušky je při příštím termínu nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní.

U zkoušky je zkoušena látka v rozsahu určeném přednášejícím.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Alternativní podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

 • Aktivní účast na alespoň 70% všech cvičení vedených buď prezenčně nebo distančním způsobem.
 • Úspěšné vypracování dvou domácích úkolů. Je povolena jedna možnost opravy, která již bude formou písemného testu buď prezenčně nebo distančně online.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (04.09.2012)

Basic properties of stochastic processes.

Discrete time Markov chains. Markov chains with rewards.

Continuous time Markov chains. Poisson process, Birth and Death processes,

Markov queuing models.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html