SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Aplications of Mathematics in Computer Science - NMMB451
Title in English: Aplikace matematiky v informatice
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Class: M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Interchangeability : NMAT362
Annotation -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.05.2019)
Various topics depending on interests of participants are discussed. The course may not be taught every academic year.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Požadavky na zápočet jsou: účast aspoň 60%, vlastní vystoupení na semináři v rozsahu aspoň 45 minut na téma předem dohodnuté s vyučujícícm, aktivní účast v diskusích.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.05.2019)

Various topics depending on interests of participants are discussed.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html