SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar for bachelor thesis - NMAT362
Title: Referativní seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Class: M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Is interchangeable with: NMMB451
Annotation -
This seminar is focused on presentation of setting and results of bachelor thesis by third year bachelor students.
Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (01.06.2018)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za účast a aktivitu. Nutnou podmínkou je účast na 9 proseminářích a předvedení dvou prezentací. Z povahy kontroly studia tedy vyplývá, že zápočet se opakovat nedá.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (08.03.2019)
Syllabus - Czech

Během semináře se studenti seznámí se základy psaní matematického textu; struktura, formulace definic a vět, psaní důkazu, zásady pro značení a psaní matematických vzorců. Vše se bude probírat spolu se základy LaTeXu. Dále se studenti seznámí se zásadami přípravy prezentace vlastních výsledků.

Prakticky si vše vyzkouší na referátech o zadání, rešerši a výsledcích své bakalářské práce.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (01.06.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html