SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Algorithms on Polynomials - NMMB413
Title: Algoritmy na polynomech
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinné
Classification: Mathematics > Algebra
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2019)
Přednáška prezentuje základní algoritmy pro práci s polynomy jedné a více neurčitých.
Literature -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (07.12.2018)

F. Winkler: Polynomial Algorithms in Computer Algebra, Springer 1996.

G. von zur Gathen: Modern computer algebra, Cambridge Univ. Press 1999.

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (07.12.2018)

Gröbnerovy báze.

Aplikace Gröbnerových bází v algebraické geometrii.

Rozklady polynomů (celočíselných i nad konečnými tělesy).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html