SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Physics for Mathematicians 1 - NMFY160
Title in English: Fyzika pro matematiky 1
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Classification: Physics > Mathematics for Physicists
Is pre-requisite for: NMFY261
Annotation -
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)
Physical theory and its mathematical tools. Mechanics of mass points, vector and analytical mechanics. Recommended for the 1st year of bachelor's program in Mathematics, especially to the specialization Mathematical modelling and numerical analysis.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (19.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je plnění domácích úkolů. Zápočet je podmínkou účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)

J. Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia, Praha, 1988.

Halliday, Resnick, Walker: Fyzika, český překlad, VUTIUM + PROMETHEUS, Brno 2003

M. Brdička, A. Hladík: Teoretická mechanika. Academia Praha, 1987.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2001.

Materiály k přednášce na internetové stránce ÚTF: http://utf.mff.cuni.cz/~jobdr

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (19.01.2018)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. V písemné části jsou řešeny problémy tematicky a typově odpovídající úlohám řešeným na cvičení, požadavky k ústní části odpovídají sylabu předmětu.

Syllabus -
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (12.02.2013)
On physics in general.
Physical theory from the philosophical point of view. Mathematical tools: vector algebra and analysis.

Mechanics of mass points.
Basic concepts, vector (Newtonian) vs. analytical mechanics. Kinematics of a mass point, relative motion. Other quantities of mechanics. Newton's laws of motion. Galilei's relativity principle. Special motions, oscillators. Central field - general properties, Kepler's problem. Mechanics of a set of mass points.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html