SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Physics for Mathematicians 2 - NMFY261
Title in English: Fyzika pro matematiky 2
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Physics > Mathematics for Physicists
Incompatibility : NFYM003
Pre-requisite : NMFY160
Annotation -
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)
Eelectricity and magnetism. Introduction to thermodynamics. Kinetic theory of gases. Continuation of course NMFY160.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (12.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je plnění domácích úkolů. Zápočet je podmínkou účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika. VUTIUM + PROMETHEUS, Brno, 2003.

B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha, 2002.

Materiály k přednášce na internetové stránce ÚTF: http://utf.mff.cuni.cz/~jobdr

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2001.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. V písemné části jsou řešeny problémy tematicky a typově odpovídající úlohám řešeným na cvičení, požadavky k ústní části odpovídají sylabu předmětu.

Syllabus -
Last update: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)
Electricity and magnetism
Coulomb law, electric field, Gauss law, Poisson and Laplace equations. Capacity, energy of electrostatic field. Electric current, Ohm law, Joule law. Magnetic field, Ampere law, induction, energy of magnetic field, Maxwell equations, electromagnetic waves.

Introduction to thermodynamis
Temperature and heat, state and process variables, internal energy, entropy. Laws of thermodynamics, Carnot cycle. Thermodynamic potentials.

Introduction to kinetic theory of gasses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html