SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Econometrics Seminar 1 - NMEK450
Title: Ekonometrický seminář 1
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Class: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Pre-requisite : NMSA407, NMSA409, NMSA413
Is pre-requisite for: NMEK051, NMEK521, NMEK551
Is interchangeable with: NEKN024
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (12.09.2013)
Special parts of modern mathematical statistics and econometrics including applications are studied.
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (12.09.2013)

The objective is to develop students' ability of individual studying foreign-language papers in econometrics, economic modeling and optimization. An additional objective is the ability of intelligible presentations of studied texts.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (16.02.2023)

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky udělení zápočtu:

a) samostatná příprava dvou referátů z odborné časopisecké literatury (obvykle z anglické) na vybrané téma, které zadává učitel z oblasti ekonometrie, operačního výzkumu a optimalizace. Referáty budou vypracovány v elektronické podobě.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly. Předmět si nelze zapsat v mimořádném studiu.

Literature -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

Scientific journals

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (10.05.2013)

Seminar

Entry requirements -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (23.05.2019)

optimization theory, elements of mathematical statistics, regression models, discrete and continuous time Markov chains

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html