SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantum Mechanics II - NJSF095
Title: Kvantová mechanika II
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 9
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Incompatibility : NBCM111, NJSF061, NOFY046, NTMF067
Interchangeability : NTMF067
Is incompatible with: NOFY046, NTMF067
Is interchangeable with: NTMF067
Annotation -
Last update: T_UCJF (13.05.2008)
Extension of the quantum formalism and its further applications in many-body and scattering problems. Extending lecture JSF068 and JSF069.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (07.06.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zkouška je písemná a ústní. K připuštění ke zkoušce je požadován zápočet.

Podmínkou pro získání zápočtu je dosažení jistého minimálního sumárního počtu bodů za (a) průběžné vypracovávání domácích úkolů zadávaných na cvičení a (b) řešení písemné zápočtové práce na konci semestru.

(a) Domácí úkoly budou v průběhu semestru zadávány na většině cvičení (jejich počet, dále označen písmenem N, bude přibližně 10). Za každý úkol odevzdaný na následujícím cvičení může student získat mezi 0 a 2 body (včetně neceločíselných hodnot) podle kvality jeho vypracování; při pozdějším odevzdání je počet bodů za úkol krácen dvěma. Počet bodů udělený za všechny domácí úkoly je tedy mezi 0 a 2N.

(b) Zápočtová písemka se koná na konci semestru a skládá se ze 3-4 úloh, které vycházejí z procvičených příkladů. Student může používat libovolné pomůcky, ale musí pracovat samostatně. Za písemku lze získat podle úplnosti a správnosti jejího řešení mezi 0 a 2N body.

K udělení zápočtu je nutné získat celkem alespoň 2N bodů za úkoly a písemku.

Student má právo na jeden řádný a dva opravné termíny zápočtu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (28.04.2020)

Při zkoušce je studentovi zpravidla zadán 1 příklad (konkrétní výpočetní problém související s probranou látkou) a 2 teoretické otázky (širší a užší téma v rámci probrané látky). Při řešení příkladu může student používat další pomůcky (např. knihy nebo poznámky), na teoretické otázky se student připravuje bez pomůcek. V případě vynikajících výsledků na cvičení může zkouška proběhnout bez příkladu. Vyhodnocení příkladu a prezentace zadaných teoretických otázek probíhá v průběhu ústní zkoušky, kdy mohou být položeny také doplňující otázky z dalších probraných témat. Celkové hodnocení zkoušky zohledňuje výkon studenta ve všech částech zkoušky. Aktualizovaný sylabus přednášky dostupný na adrese: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cejnar/prednasky/qm.html

Syllabus -
Last update: T_UCJF (20.03.2015)

Quantum-classical correspondence.

Theory of angular momentum.

Approximations methods.

Many-particle systems.

Scattering.

Literature:

P. Cejnar: A Condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum Press, Praha, 2013)

J.J. Sakurai: Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994)

J.J. Sakurai, J.J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, San Francisco, 2011)

G.Auletta, M. Fortunato, G.Parisi, Quantum Mechanics (Cambridge University Press, 2009)

L.E. Ballantine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha, 1983, 2004)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html