SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantum Theory II - NBCM111
Title: Kvantová teorie II
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 7
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Interchangeability : NOFY079
Is incompatible with: NOFY046, NJSF095, NTMF067
Is interchangeable with: NOFY079
Annotation -
Last update: G_F (18.12.2002)
Lecture for students of astronomy, theoretical physics, condensed matter, optics and optoelectronics, physics of surfaces and ionized media, biophysics and chemical physics following Quantum Theory I. Many body problem. Hartree and Hartree-Fock approximation. Atoms and molecules. Electron and vibrational properties of solid state. Second quantization. Quantization of electromagnetic field. Interaction of atoms with electromagnetic field. Theory of spectral lines. Relativistic quantum theory. Symmetry and quantum theory.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. (10.12.2016)

1. Formalismus druhého kvantování

Volné a sebeinteragující elektronové pole; výraz pro energii vícečásticové funkce v Hartreeho-Fokově přiblížení

2. Hamiltonián kvantové elektrodynamiky

Kvantování elektron-pozitronového pole; nábojová symetrie, kalibrační invariance

3. Pozitronium

Virtální a reálná anihilace, výměna jednoho a dvou fotonů

4. Radiační korekce

Obyčejná poruchová metoda, Feynmanův časoprostorový přístup, Vlastní energie elektronu, Polarizace vakua,

Renormalizace hmotnosti a náboje, Anomální magnetický moment elektronu, Lambův posun

5. Elektroslabé interakce při nízkých energiích

Beta rozpad - teorie Fermiho typu

Hrubý nástin Glashowovy-Salamovy-Weinbergovy teorie a jejích důsledků

Elektro-slabé neutrální proudy a jejich detekce na atomových spektrech

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html