SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Separation Methods - NBCM011
Title in English: Separační metody
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2011
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jana Zachová, CSc.
Ing. Ivan Rosenberg, CSc.
Classification: Physics > Biophysics and Chemical Physics
Pre-requisite : NBCM010
Files Comments Added by
download PrezentaceDM-AfC.ppt studijní materiály RNDr. Jana Zachová, CSc.
download PrezentaceDM-HPLC.ppt studijní materiály RNDr. Jana Zachová, CSc.
download PrezentaceSM-II, centrifugace.ppt studijní materiály RNDr. Jana Zachová, CSc.
download PrezentaceSMIII, membrány.ppt studijní materiál RNDr. Jana Zachová, CSc.
download PrezentaceSM-I.ppt studijní materiál RNDr. Jana Zachová, CSc.
Annotation -
Last update: G_F (06.06.2001)
Methods for preparation of biologically important material - extraction, centrifugation, membrane separations, chromatography, electrophoresis, crystallization.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jana Zachová, CSc. (19.10.2017)

zápočet se uděluje na základě účasti a závěrečného testu. Je vyžadována 70% účast. Test probíhá v zápočtovém týdnu a odpovídá sylabu uvedenému v první hodině. V případě neúspěšného vypracování testu je možno test opakovat.

Literature - Czech
Last update: T_FUUK (17.05.2011)

J.Zachová: Dělicí metody v Experimentální metody biofyziky, ed. V.Prosser, Academia, Praha 1989

Syllabus - Czech
Last update: T_FUUK (17.05.2011)

Význam separačních metod. Klasifikace a výběr.

Uvolnění z tkáně.

Extrakce. Extrakce z kapaliny. Extrakce z pevné fáze. Použití.

Srážení. Vysolování. Srážení organickou kapalinou mísitelnou s vodou. Srážení změnou

pH. Srážení tvorbou nerozpustných sloučenin.

Centrifugace. Metody. Typy odstředivek. Použití. Analytická ultracentrifugace.

Dělení látek membránou. Materiály membrán. Dialýza. Filtrace. Reverzní osmóza.

Chromatografie. Úvod. obecné principy a klasifikace. Detekce. Volba stacionární fáze.

Volba mobilní fáze. Adsorpční chromatografie: Princip. Metodika. Klasická sloupcová

adsorpční chromatografie. Chromatografie na tenké vrstvě. Rozdělovací

chromatografie: Princip. Metodika. Kapková protiproudá chromatografie. Papírová

chromatografie. Chromatografie na měničích iontů: Měniče iontů (ionexy). Metodika.

Použití. Chromatofokusace. Gelová (vylučovací) chromatografie: Princip. Použití.

Afinitní chromatografie. Princip. Volba afinantu. Použití. Vysokoúčinná kapalinová

chromatografie: Metodika. Použití: SPE

Elektroforéza. Faktory ovlivňující pohyb iontů. Klasifikace elektroforetických metod.

Volná elektroforéza: Elektroforéza s pohyblivým rozhraním (Tiseliova). Kontinuální

zónová elektroforéza. Elektroforéza na nosičích: Elektroforéza v gelech.

Izotachoforéza. Izoelektrická fokusace. Kapilární elektroforéza. Kombinované

elektroforetické metody: Elektrochromatografie. Imunoelektroforéza. Význam

elektroforézy pro dělení bílkovin.

Krystalizace. Krystalizace z roztoku. Metody pěstování monokrystalů biologicky

významných látek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html