SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Meteorology and Climatology - MZ330P60F
Title: Meteorologie a klimatologie
Czech title: Meteorologie a klimatologie
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Teacher(s): Mgr. Jan Baťka
Mgr. Filip Hulec
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Mgr. Róbert Kvak
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Denisa Navrátilová
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P60Z
Is incompatible with: MZ330C01A, MZ330P60Z, MZ330C01B
Annotation -
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (26.10.2019)
Lecture is essential course of Meteorology and Climatology, dealing with the most physical properties of the atmosphere and formation laws of climate on the Earth. Attention is also paid to current issues of global climatic changes and protecting of the Earth's climate. The course is taught in Czech.
Literature -
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (18.12.2019)

Netopil, R. a kol., 1984: Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Kopáček, J., Bednář, J., 2005: Jak vzniká počasí. Karolinum, Praha, 228 s.

Vysoudil, M., 1997: Meteorologie a klimatologie pro geografy. Univerzita Palackého, Olomouc.

Wallace, J.M., Hobbs, P.V., 1977: Atmospheric Science: An Introductory Survey. Academic Press, Oxford.

Hidore, J.J. et al., 2010: Climatology: an atmospheric science. Prentice Hall, New York, 385 pp.

Tolasz, R. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a Univerzita Palackého, Praha a Olomouc, 256 s.

Sobíšek et al., 1993: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Academia, Praha, 594 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (13.03.2014)

Zápočtový test ověřující osvojení meteorologických aplikací.

Písemná zkouška v rozsahu přednášek, v případě hraničního počtu bodů ústní přezkoušení; více v přiloženém souboru.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (01.02.2019)

Tematický okruh fyzika atmosféry
 
1. Atmosféra Země a tlak vzduchu: složení atmosféry Země; počasí a klima; tlak a hustota vzduchu;

2. Záření v atmosféře a teplota vzduchu: sluneční záření v atmosféře; tepelné záření a skleníkový efekt;  radiační a tepelná bilance; teplota vzduchu; optické jevy

3. Termodynamika a vlhkost vzduchu: stavová rovnice; vzduch nasycený vodní parou; veličiny vlhkosti vzduchu; první hlavní věta termodynamická; fázové přechody vody

4. Dynamika atmosféry a vítr: hydrostatická rovnováha; horizontání tlakový gradient; vítr

5. Konvekce v atmosféře, oblačnost a srážky: vertikální stabilita atmosféry; vertikální pohyby vzduchu; vznik oblaků a jejich klasifikace; vznik atmosférických srážek a jejich druhy;

6. Monitoring atmosféry: meteorologická měření a pozorování; měření na přízemních stanicích; sítě pozemních stanic; aerologická měření; distanční měření

 

Tematický okruh meteorologie

1. Synoptická meteorologie: tropické a mimotropické cyklony; atmosférické fronty; anticyklony

2. Mezosynoptická meteorologie: konvektivní bouře; vliv orografie na počasí

3. Předpověď počasí a výstrahy: metody předpovědi počasí a její neurčitost, předpověď počasí v ČR; výstražné systémy; umělé modifikace počasí

 

Tematický okruh klimatologie

1. Všeobecná cirkulace atmosféry, místní cirkulace: klimatologie tlaku vzduchu, klimatická akční centra atmosféry, cirkulační buňky, pasáty, vzduchové hmoty a atmosférické fronty v klimatologii, monzunová cirkulace, místní cirkulační systémy a padavé větry

2. Regionální klimatologie: klimatotvorné faktory, kategorizace podnebí; klimatologie teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a srážek (roční a denní chod, extrémy); oceanita a kontinentalita, aridita; klasifikace klimatu; mikroklima

3. Kolísání a změny klimatu: klimatické oscilace, dálkové vazby; nestacionarita klimatu, změny klimatu, zpětné vazby klimatického systému; vývoj klimatu v minulosti; antropogenní vlivy na podnebí, klimatická změna

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html