SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Geography Methods I.A - MZ330C01A
Title: Metody ve fyzické geografii I.A
Czech title: Metody ve fyzické geografii I.A
Guaranteed by: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: dobíhá
Guarantor: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Incompatibility : MZ330P20, MZ330P51F, MZ330P60F, MZ330P61F
Annotation -
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (25.10.2019)
Acquisition, processing and interpretation of environmental data represent an initial source of information for the physical geography. Theoretical backgrounds as well as experience with quantitative and qualitative variables of the Earth environment are necessary for the research. The series of lectures are focused on basic scientific methods, covering branches like hydrology, meteorology and climatology.
Předmět je vyučován v českém jazyce.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (13.12.2019)

Bednář, J. (2003): Meteorologie. Praha: Portál, 224 s.

Dub, O. (1957): Hydrológia, hydrografia, hydrometria. Bratislava: SVTL, 488 s.

Kemel, M. (2000): Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: ČVUT, 289 s.

Kříž, V. et al. (1988): Hydrometrie. Praha: SPN, 176 s.

Vysoudil, M. (1997): Meteorologie a klimatologie pro geografy. Olomouc: Univerzita Palackého, 232 s.

Žídek, D., Lipina, P. (2003): Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Ostrava, Český hydrometeorologický ústav, 90 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (27.01.2020)

Studenti vypracovávají dva úkoly z hydrologie - hydrografickou charakteristiku vybraného povodí a analýzu časové řady průměrných denních průtoků. Každý úkol je bodován 0 - 5 body dle správnosti a kvality. Z části meteorologie a klimatologie studenti píší test, ze kterého získávají 0 - 10 bodů. Celkem je potřeba pro udělení zápočtu získat minimálně 14 bodů a zároveň minimálně 7 bodů za úkoly a minimálně 7 bodů za test.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (12.03.2019)

1. Hydrografie povodí. Vymezování rozvodnice, určování morfometrických parametrů povodí, výpočty charakteristik povodí, grafy vývoje povodí, stanovení hustoty říční sítě, vliv morfometrických parametrů na průběh odtoku.

2. Metody měření průtoků. Způsoby měření průtoku pomocí přepadů, hydrometrické vrtule, plovákové metody, chemického směšování, hydrotechnického výpočtu, ADCP. Určování průtoků vody v korytě v praxi: způsoby měření vodních stavů, konstrukce měrné křivky průtoku. Výpočty průtoku vody pomocí jednotlivých metod.

3. Zpracování hydrologických dat. Základní metody pro hodnocení odtokového režimu založené na zpracování průměrných denních průtoků, konstrukce čáry překročení průměrných denních průtoků, hodnocení průměrných měsíčních a ročních průtoků.

4. Počasí a jeho předpověď. Přehled meteorologických dat a jejich interpretace, vyhledávání aktuálních dat a charakteristik počasí v určitém místě, výstražné systémy, druhy předpovědi počasí, sestavení předpovědi počasí pro určité místo, otázky nejistoty.

5. Meteorologické jevy a jejich detekce. Atmosférická cirkulace v synoptickém i subsynoptickém měřítku, tzv. význačné počasí a nebezpečné meteorologické jevy, detekce pomocí staničních měření, synoptických map, distančních metod měření.

6. Podnebí a jeho charakteristiky. Zdroje dat o klimatu a jejich využití, klasifikace klimatu, charakteristika podnebí určité oblasti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html