SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Analytical Chemistry - MSZCN049
Title: Aplikovaná analytická chemie
Czech title: Aplikovaná analytická chemie
Guaranteed by: Student Affairs Division (31-640)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Pre-requisite : MDIPL003
Syllabus - Czech

Témata probíraná v předmětech Elektrochemické metody (MC230P03N), Separační metody (MC230P05N) a Spektrometrické metody (MC230P04N).

Část státní zkoušky MSZCN049 se koná kombinovanou formou. Písemný test se koná jako první; je při něm dovoleno používat psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku. Doba na řešení písemného testu  je jedna hodina. Při hodnocení testu jsou jednotlivé úlohy bodovány (není užíváno záporných bodů). Po oznámení výsledků testu následuje pohovor nad testem. Výsledná známka této části je stanovena hodnocením testu a pohovoru.

Last update: Řehořová Kamila (19.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html