SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma thesis - MDIPL003
Title: Diplomová práce
Czech title: Diplomová práce
Guaranteed by: Student Affairs Division (31-640)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2011
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, thesis [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is pre-requisite for: MSZCN048, MSZZN002, MSZCN049, MSZCN053, MSZCN054, MSZCN011, MSZCN017, MSZCN055, MSZCN056, MSZCN051, MSZCN052, MSZCN050, MSZCN046, MSZCN047, MSZCN029, MSZCN030, MSZCN043, MSZCN033, MSZCN034, MSZCN035, MSZZN001, MSZD009
Is interchangeable with: OSZD005
Annotation - Czech
Obhajoba diplomové práce (část státní zkoušky) - tzv. státnicový předmět. Studenti nezapisují, zapisuje jej studijní
oddělení zhruba v lednu, a to druhým ročníkům navazujícího magisterského studia.
Last update: Řehořová Kamila (12.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html