SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
General and Physical Chemistry - MC260P65
Title: Obecná a fyzikální chemie
Czech title: Obecná a fyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Is co-requisite for: MC260C65
In complex pre-requisite: MC260C45N, MC260C46, MC260C47
Annotation -
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (06.06.2019)
Basic course of General and Physical chemistry focused on base of thermodynamics, electrochemistry and chemical kinetics. Lectures are accompanied by exercises.
Literature -
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (24.10.2019)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (07.02.2022)

LS 21/22: 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 20 bodů. Na každém cvičení budou zadány příklady k "domácímu" výpočtu. Za odevzdání bezchybně vypočtených "domácích" příkladů na cvičení bezprostředně nadcházejícím lze získat 0,5b. Na konci semestru se píše zápočtový test (zahrnující příklady z celé procvičené tématiky), který je hodnocen max. 30 body. Nezíská-li student celkem 20 bodů (body za domácí příklady + body z testu), má dva opravné pokusy na opravný zápočtový test (body získané za "domácí" příklady studentovi zůstavají).  

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

do LS 20/21 včetně

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LS 20/21 ("KORONAVIRUS") - aktualizace podmínek dne 11.2.2021:

V případě distanční výuky budou přednášky i cvičení realizovány prostřednictvím Google Classroom, včetně online konzultací prostřednictvím Google Meet.

 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Ze zápočtového testu  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy je možné získat maximálně 30 bodů (minimálně 60% tedy znamená získat 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů v řádném termínu, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů.

 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

 Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 


LS 19/20 ("KORONAVIRUS") - aktualizace podmínek dne 15.4.2020:

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Ze zápočtového testu  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy je možné získat maximálně 30 bodů,  minimálně 60% tedy znamená získat 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů v řádném termínu, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

Syllabus -
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (06.06.2019)

Sylabus of Lectures

 

1.      General terms

2.      Struktura a vlastnosti látek. Plyny.  

3.      The first law (internal energy, enthalpy, heat capacity) + Thermochemistry (enthalpies of physical and chemical changes, Kirchhoff´s law)

4.      The second law (entropy, the Gibbs and Helmholtz energies, the statistical entropy). The third law (Nernst heat theorem, third-law entropies)

5.      Quantities for description of mixtures (partial molar quantities, chemical potential, fugacity, activity). The thermodynamics of mixing (state mixing functions).

6.      Phase equilibria (Gibbs phase rule, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equation, Henry's law, Raoult's law, colligative properties, partition equilibrium)

7.      Chemical equilibrium (degree of conversion, extent of reaction, the reaction Gibbs energy, equilibrium constant, the van't Hoff equations, equilibrium composition).

8.      Electrochemistry - Strong electrolytes (activity coefficient, Debye-Hückel theory, the solubility product).

9.      Electrochemistry - Weak electrolytes (acid-base equilibria, buffers, acid-base titration and indicators, ampholytes).

10.    Electrochemistry - Transport of ions in electric field (conductivity, mobility).

11.    Electrochemistry - Galvanic cells and electrodes (Nernst equation, varieties of electrodes, potentiometry). Polarisation of electrodes and polarography

12.    Chemical kinetics - Rate law of elementary and simultaneous (parallel, opposite, consecutive) reactions. Rate of reaction theories (Arrhenius theory, collision theory, activated complex theory). Base of catalysis .

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html