SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Inorganic Chemistry I - MC240P56
Title in English: Anorganická chemie I (a)
Czech title: Anorganická chemie I (a)
Guaranteed by: Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789
Guarantor: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Incompatibility : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Is incompatible with: MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Files Comments Added by
download otázky Anorganika Ia.docx Témata k ústní části zkoušky doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 00-Úvod.pptx Úvod, literatura, podmínky splnění předmětu, vzor zkouškového testu doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 01-Atom.pptx Stavba atomu, popis chování elektronu - atom vodíkového typu, orbitaly doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 02-Periodická tabulka.pptx Víceelektronové systémy, důsledky pro výstavbový princip, periodická tabulka - trendy, elektronegativita doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 03-Vazba, MO.pptx MO LCAO doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
download 04-Vazby a interakce.pptx Vazby podle druhu a polarity, vazba v kovech, vodíková vazba, Van der Waalsovy interakce doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních programů. Jedná se o první část základního kurzu z anorganické chemie, na kterou navazuje přednáška Anorganická chemie II (a). Obsahuje obecné kapitoly anorganické chemie (elektronová struktura atomů a molekul, trendy v periodické tabulce prvků, tvary molekul, molekulová a krystalová symetrie, typy chemických reakcí a rovnováh) a začátek systematické chemie prvků hlavních skupin (H, O, prvky skupin 15-18).
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)
Základní a nepodkročitelné
J. Vacík: Přehled středoškolské chemie (mnoho různých vydání).
 
Skripta
Z. Mička, I. Lukeš: Teoretické základy anorganická chemie, Karolinum, 2007 [dříve Anorganická chemie I (Teoretická část)].
I. Lukeš: Systematická anorganická chemie, Karolinum, 2009 [dříve Anorganická chemie II (Systematická část)].
Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum, 1998.
 
Rozsáhlé učebnice
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků I, II, Informatorium, 1993.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, překlad 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014.
 
Anglické monografie
D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd Ed., Oxford University Press, 1999.
A. F. Holleman, E. Wiberg: Inorganic Chemistry, Academic Press, 1995.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, 5th Ed., Wiley, 2011.
 
Internetové zdroje
Wikipedie... a zdravý rozum...
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Zkouška je kombinovaná – písemná a ústní. Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu, který je udělován v rámci cvičení na základě průběžně psaných testů nebo souhrnného testu psaného na konci semestru.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Obecné kapitoly anorganické chemie:
Struktura atomů a molekul. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly.
Periodická tabulka a trendy v ní.
Chemická vazba. Metoda MO-LCAO. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.
Tvar molekul, hybridizace, VSEPR.
Molekulová symetrie, bodové grupy symetrie.
Geometrie krystalové mřížky, prostorové grupy symetrie.
Struktury kovů. Vazba v iontových krystalech. Základní strukturní typy krystalů.
Základní typy reakcí – srážecí, acido-bazické, redoxní, radikálové reakce.

Systematická chemie prvků hlavních skupin:
Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. Halogeny. Chalkogeny. Pentely.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html