SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cell Biology - a practical course - MB150C28U
Title: Biologie buňky - praktická cvičení (pro učitele)
Czech title: Biologie buňky - praktická cvičení (pro učitele)
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Co-requisite : MB150P73
Annotation - Czech
Praktické cvičení seznamuje studenty s živočišnými i rostlinnými buňkami, jejich stavbou, morfologií a uspořádáním do tkání. Zároveň upevňuje a dále rozvíjí návyky správné techniky práce se světelným mikroskopem.
Cvičení probíhá turnusově a má čtyři půldenní části. Je vhodným doplňkem přednášek B150P31 a zejména B150P73.
Na konkrétní termín praktického cvičení se nezapisuje v SISu, nýbrž v systému Moodle a to až po zahájení zimního semestru. Technické detaily zápisu budou vysvětleny na první přednášce Biologie buňky pro učitele.
Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Literature - Czech

Pro absolutorium tohoto praktického cvičení není vyžadována žádná literatura, na začátku praktického cvičení jsou pečlivě probrány všechny postupy a předkládané preparáty.

Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Requirements to the exam - Czech

Pro udělení zápočtu je potřeba vypracovat protokoly, které jsou signovány a kontrolovány po ukončení každé části praktických cvičení. Je vyžadována stoprocentní docházka.

Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
Syllabus - Czech

První část : Morfologie jednotlivých buněk během buněčného cyklu a buněčné organely (jádro, polytenní chromozómy, Golgiho aparát, cytoskelet atd.). Druhá část: Typy tkání (epitely, pojiva, svalová a nervová tkáň). Demonstrace trvalých preparátů obarvených rozličnými histologickými barvicími technikami. Třetí část: Živé buňky - supravitální barvení, živé buňky ve fluorescenčním mikroskopu. Čtvrtá část: Rostlinné buňky a pletiva.

Last update: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (12.10.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html