SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Histology - A Practical Course - MB150C27U
Title in English: Histologie - praktická cvičení pro učitele
Czech title: Histologie - praktická cvičení pro učitele
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [days/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. Lenka Doubravská, Ph.D.
Mgr. Valéria Grobárová, Ph.D.
Is incompatible with: MB150C27E, MB150C27A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (02.06.2008)
Určeno pro zájemce o histologické metodiky, vhodné jako doplněk přednášky z Histologie. Doporučený ročník 1. po absolutoriu praktik z Buněčné biologie. Jedná se o základní kurs histologických technik, kde se studenti seznámí s přípravou roztěrových, otlakových a řezových histologických preparátů, včetně fluorescenčních variant.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (31.03.2012)

Pro absolutorium tohoto praktického cvičení není vyžadována žádná literatura, protokoly jsou součástí pracovních stolů, na začátku praktického cvičení jsou pečlivě probrány všechny protokoly, všetně teorie histologických metod, nezbytné pro úspěšné zvládnutí praktických cvičení.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (31.03.2012)

Pro udělení zápočtu je nezbytná stoprocentní docházka, příprava požadovaných preparátů a jejich zachycení pomocí mikroskopu vybaveného barevnou kamerou s vysokým rozlišením - a to jak ve fluorescenčním modu, tak v procházejícím světle.

Syllabus - Czech
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (02.06.2008)

1. Příprava řezových histologických preparátů: odběr tkání a orgánů (myš), fixace, odvodňování vzestupnou alkoholovou řadou, zalévání do parafínu, řezání na mikrotomu, barvení hematoxylinem/eosinem, zavírání do kanadského balzámu.

2. Příprava roztěrových preparátů krve a kostní dřeně: fixace metanolem, barvení Giemsou

3. Příprava otlakových preparátů vybraných orgánů - slezina, brzlík, uzliny, varle, mozeček- fixace metanolem, barvení Giemsou

4. Příprava fluorescenčních variant otiskových preparátů (detekce plazmatických buněk ve slezině, charakterizace vývojových stadií spermatogenese ve varleti)

5. Příprava imunofluorescenčních preparátů pro fluorescenční mikroskopii (fixace, permeabilizace blokování, barvení primárními a sekundárními protilátkami, DAPI, zalévání do Mowiolu)

6. Pozorování živých buněk - kultury epiteliálních buněk transfekovaných GFP-tagovanými proteiny, barvení vitálními sondami organel, příprava time-lapse záznamů buněčných dějů.

5. Detekce tyrozinové fosforylace aktivovaných buněk fluorescenční mikroskopií a western blotingem, práce s invertovaným fluorescenčním mikroskopem,

6. Problematika krevních skupin a jejich detekce .

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html