SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Biomes of the Earth - MB120P07
Title in English: Biomy Země
Czech title: Biomy Země
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1865
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Černý, CSc.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (02.04.2008)
Please note, the lectures are given in Czech language only.

Survey of the all fundamental world zone-biomes (vegetational formations) is presented and highly
documented by wideo-tools. Global change is given into relationships determining behaviour and
response of the ecosystems biotas.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (29.03.2019)

Série titulů Biology of Habitats. Oxford.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (06.02.2017)

Písemná zkouška.

Ke zkoušce si vyberte jeden (libovolný) z biomů na přednášce pojednávaných a stručně pojednejte o tom, jak je zastoupen v Botanické zahradě UK (tak v délce kolem tisíce slov). Koukejte při trom jak na ekologické skupiny sruhů, tak na biogeografii biomu. Zkuste při tom navrhnout, co z jevů/druhů charakteristický pro daný biom byste rádi v zahradě viděli a není tam (realisticky!).

Při vlastní zkoušce se jedna otázka týká obecných vlastností jednoho biomu, a druhá problematiky pokryté články čtenými na přednášce. Obvykle v rámci každého biomu je jeden článek je označen jako ke zkoušce; pokud takové označení schází, očekáváme znalosti všech :-). Neobávejte se otázek na technické stránky článku: důležité je vědět, proč to autoři dělali, co je na věci zajímavé, rámcově jak to dělali a co objevili.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (21.01.2013)

Rozvrh jednotlivých přednášek a všechny studijní materiály jsou přístupné na adrese:

MOODLE

Entry requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (03.10.2010)

Je velmi vhodné předchozí absolvování přednášky MB120P05 - Terestrická ekologie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html