SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Synoptic History of Ancient and Medieval Art 2 - KDKU019
Title: Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Co-requisite : KDKU018
Interchangeability : KDKU030
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr.New York 1992)
S.Bettini: Il gotico internazionale, Vicenza 1996
G.Brucher ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, II.Band: Gotik, Muenchen - London - New York 2000
O.Demus: Byzantine Art and the West, New York 1970
J.Fajt ed: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997
H.Fillitz ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, I.Band: Frueh - und Hochmittelalter, Muenchen - New York 1998
R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984
A.Martindale: Gothic Art, London 1967 (2.ed. New York 1994)
O.Paecht: Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting, London 1994
M.Puhle ed: Otto der Grosse. Magdeburg und Europa, II Bd., Mainz 2001
R.Suckale: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, Muenchen 1993
R.Toman ed: Romanesque: Architecture, Sculpture, Peinture, Paris 1994
P.Williamson: Gothic sculpture 1140 - 1300, Yale 1995

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Last update: Kubík Viktor, doc. PhDr., Ph.D. (28.01.2013)
Syllabus - Czech

Tématické okruhy: -Románské slohy a počátek civilizace vrcholného středověku -Vznik a šíření gotického umění -Gotika ve Francii a západní Evropě -Gotika v Itálii -Gotika v Čechách a střední Evropě -Civilizace a umění mezinárodní gotiky -Pozdní gotika a počátky záalpské renesance

Last update: Čekalová Zdeňka, PhDr. (31.01.2013)
Course completion requirements - Czech

Zápočet je spojen se zápočtovým testem, který prověří schopnosti atribuce autorské (provenienční), datace a ikonografického určení děl. 

Last update: Kubík Viktor, doc. PhDr., Ph.D. (31.01.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html