SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Synoptic History of Ancient and Medieval Art 1 - KDKU018
Title in English: Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Is co-requisite for: KDKU030
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (20.10.2016)
The course of ancient and medieval art conveys the audience a comprehensive image of the basic outlines of
ancient and medieval art, from its origins and foundations in Celtic and Egyptian civilization up to the Late Gothic.
Transformations of the individual fields of art (architecture, sculpture, painting and applied art) will be placed in
context of the specific historical situation and confronted with changes in contemporary philosophy, so that the style
and content correlation of the preserved monuments will unveil the nature of the observed epoch. The Czech
medieval art will be studied in the same method, with relationship with Europe-wide development. The winter
semester will be concluded by Romanesque art.
Si offre la possibilità di consultare nella lingua italiana dopo il previo accordo.

Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům ucelený obraz základních obrysů vývoje
starověkého a středověkého umění, od jeho počátků a východisek v keltské a egyptské civilisaci po pozdní gotiku.

 

The aim of the course is to provide students with a comprehensive image of the basic outlines of development

of Ancient and Medieval art, from its origins and its foundations in Celtic and Egyptian civilization up to the Late Gothic Art.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr.New York 1992)
S.Bettini: Il gotico internazionale, Vicenza 1996
G.Brucher ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, II.Band: Gotik, Muenchen - London - New York 2000
O.Demus: Byzantine Art and the West, New York 1970
J.Fajt ed: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997
J.Filip: Keltská civilisace a její dědictví, Praha 1995
H.Fillitz ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, I.Band: Frueh - und Hochmittelalter, Muenchen - New York 1998
R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984
A.Martindale: Gothic Art, London 1967 (2.ed. New York 1994)
O.Paecht: Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting, London 1994
M.Puhle ed: Otto der Grosse. Magdeburg und Europa, II Bd., Mainz 2001
D.Strong: Antické umění, Praha 1970
R.Suckale: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, Muenchen 1993
R.Toman ed: Romanesque: Architecture, Sculpture, Peinture, Paris 1994
P.Williamson: Gothic sculpture 1140 - 1300, Yale 1995
M.Wheeler: Roman art and architecture, London 1964 (rozšíř. vyd. New York 2000)

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Further literature will be supplied according to specific topics.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Tématické okruhy:
-Pravěká východiska antického umění
-Civilizace a umění nejstarších států jako východiska klasické antiky
-Starověké Řecko
-Starověký Řím
-Starokřesťanské umění
-Byzanc I.zlatého věku
-Umění barbarských států
-Karolínská renesance a Velká Morava
-Otónská renesance a vznik románských slohů

Topics:

-Prehistory as source for Ancient art

-Civilisitation and Art of the Ancient states as the basis of classical antiquity

-Ancient Greece

- Rome

-Paleochristian Arts

-Byzantine Golden Age

-Art of Germanics and other barbarians

-Carolingian Renaissance and Great Morava

-Ottonian Renaissance and Romanesque style

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html