Propedeutic Seminar of Art History 2 - KDKU010
Title in English: Proseminář dějin umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Co-requisite : KDKU002
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (18.01.2019)
The Propedeutic Seminar of Art History offers students practical learning and deepening of the theoretical knowledge of the basic methodological and terminological apparatus of art history with a special emphasis on openness to a whole range of methods and variants, their application depending on the studied material. The results of the seminar study will be verified in papers and during excursions so that students leaving the seminar are able to independent professional works with literature and sources in the widest sense of the word. The preparation of graduates of the seminar will be the basis for their further vocational training in follow-up specialized seminars and lectures.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Proseminář dějin křesťanského umění je zaměřen na praktické osvojení a prohloubení teoretických znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (08.02.2016)

Slovníky všeobecné:

Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Blažíček, Oldřich. J. - Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Encyklopedie českého výtvarného umění. ed. Emanuel Poche. Praha 1975
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - dodatky. Praha 2006
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I - XXI. Praha 1995 - 2010
Toman, Prokop: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1947
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936

Architektura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1981
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
Koch, Wilfred: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Pier Luigi Nervi a kolektiv: Weltgeschichte der Architektur (14. svazků). Milán / Stuttgart 1974 - 1977
Svoboda, Ladislav a kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí I. - III. Praha 1997 - 2005
Syrový, Bohuslav: Architektura - naučný slovník. Praha 1961
Syrový, Bohuslav: Architektura - Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1972
Syrový, Bohuslav: Architektura svědectví dob. Praha 1987
Vlček, Pavel a kolektiv: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2001

Techniky výtvarného umění

Historické technologie:

Cennino Cennini: Il Libro dell´ Arte, 1437, české vydání Kniha o umění středověku, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1946.
Leon B. Alberti: Della Pittura, 1435, Della Sculptura, 1464, české vydání knihy: O malbě, O soše, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1947.
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, české? vydání Úvahy o malířství, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1941.
Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha 1913, 538-563

Malířské techniky:

Engelmüller, Ferdinand: Cesty k malířskému umění, Praha 1959
Hégr, Miloslav: Technika malířského umění. Praha 1941.
Hégr, Miloslav: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944.
Kadeřávek, František: Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935.
Kiplik, D. I.: Technika malby, Praha 1952
Krejča, Aleš: Technika kresby, Praha 1994
Petr, František: Malířské techniky, Praha 1926.
Petr, František: Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
Slánský, Bohuslav: Technika malby, díl I., Praha 1953, díl II., Praha 1956
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské? tvorbě, Praha 1976
Volavka, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové? doby, Praha 1934
Zrzavý, Jan: Anatomie pro výtvarníky, Praha 1977

Grafické techniky, kresba:

Bouda, Cyril: Grafické techniky, Praha 1979
Fikary, Robert: Přehled grafických technik, Praha 1955
Houra, Miroslav: Jak se dívat na grafiku, Praha 1971
Juna, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky, Praha 1954
Kopta, František: Hlubotisk, Praha 1950
Krejča, Aleš: Grafické techniky, Praha 1994
Kubas, Jozef: Techniky umeleckej grafiky, Bratislava 1959
Marco, Jindřich: O grafice, Praha 1981
Novák, Artur: Klíček ke grafickému umění, Praha 1946
Rambousek, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky, Praha 1957
Rambousek, Jan: Litografie a ofset, Praha 1948
Rambousek, Jan: Slovník a receptář malíře a grafika, Praha 1954
Teissig, Karel: Techniky kresby, Praha 1995
Teissig, Karel / Hrdina, Ivan: O kresbě, základy kreslířských technik, Praha 1982

Sochařské techniky:

Fajt, Jiří / Sršeň, Lubomír: Katalog Lapidária Národního muzea v Praze. Praha 1993
Kadeřávek, František: Reliéf, příručka pro sochaře a architekty, Praha 1925
Šeda, Václav: Sochařské řemeslo, základy sochařského umění, Praha 1953
Volavka, Vojtěch: O soše, Praha 1959

Techniky uměleckého řemesla a keramiky:

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika, Praha 1952
Braunová, Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Černohorský, Karel: Československá lidová keramika : příspěvky k soubornému studiu , Praha 1930 (též in: Národopisný Věstník Českoslovanský, roč. XXIV., č. 1-4)
Černohorský, Karel: Moravská lidová keramika, Praha 1941
Jiřík, František Xaver: Porculán, Praha 1925
Jiřík, František Xaver: Týnecká kamenina, Praha 1927
Josef Bubeníček: Vývoj keramiky v Evropě, Praha 2002
Konečný, Milan: Česká keramika, rukojeť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003
Landsfeld, Heřman: Lidové hrnčířství a džbánkařství, Praha 1950
Rada, Pravoslav: Jak se dělá keramika, Praha 1963
Rada, Pravoslav: Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
Rada, Pravoslav: Technika keramiky, Praha 1995

Základní přehledové práce k dějinám umění:

Chatelet, Albert a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění, II/1,II/2 Praha 1995
Dějiny českého výtvarného umění, IV/1,IV/2 Praha 1998
Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974
Matějček Antonín: Dějiny umění, díl 1-6 Praha 1936
Umění světa, díl 1-9 Praha 1970-1981

Slovníky hagiografie, ikonografie a liturgiky:

Adam, Adolf: Liturgický rok. Praha 1999
Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Braun, Joseph: Der christliche Altar, München 1924
Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
Braun, Joseph: Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
Braun, Joseph: Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943
Doering, Oscar / Bauer, Lorenz: Der christliche Altar, Paderborn 1928
Douglas, D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
Ekert, František: Církev vítězná, Životy svatých a světic Božích I-IV, Praha 1892-1899
Foltynovský, Josef: Liturgika, Olomouc 1936
Hakl, Bohumil F.: Liturgika, Praha 1893
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Kupka, Josef: O církevním roce. Praha 1907
Kupka, Josef: O mši svaté, Praha 1899
Ludvík Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996
Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců, Praha 1992
Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Podlaha, Antonín: Katolická liturgika, Praha 1928
Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
Royt, Jan / Šedinová, Hana: Slovník symbolu, Praha 1998
Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Ryneš, Václav: Atributy světců, Roztoky 1971
Ryneš, Václav: Světci v umění, Roztoky 1971
Šidlovský, Evermod G.: Svět liturgie. Praha 1991
Vondruška, I.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (08.02.2016)

Přednášky s dataprojekcí, referáty studentů, exkurze, průběžné testování znalostí formou diskuse

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (09.03.2018)

Témata referátů (akad. rok 2017/2018):

 

1. Antická architektura

a) Antické architektonické řády - Dagmar Hraníčková

2. Předrománská a románská architektura:

a) morfologie architektury

b) sakrální stavby, kláštery, kostely (mimo rotundy) - Ekaterina Spiridonova

c) profánní stavby (Praha a městské domy) - Pavla Alušíková Dostalíková

d) rotundy (včetně dalšího vývoje centrály)

3. Raně gotická architektura:

a) morfologie architektury

b) sakrální stavby, kláštery, kostely (vyjma arch. cisterciáků) - Marie Olivová

c) cisterciácká architektura - Amálie Maurerová

d) profánní stavby - města, městské domy, městské opevnění

4. Vrcholně gotická architektura:

a) morfologie architektury - Sofya Komarová

b) sakrální stavby, kláštery, městské a venkovské kostely - Barbora Kubešová

c) profánní stavby - města, městské domy, městské opevnění

5. Pozdně gotická architektura:

a) morfologie architektury

b) sakrální stavby, kláštery, městské a venkovské kostely       

c) profánní stavby - města, městské domy, městské opevnění - Lenka Rudolfová (dle výběru i sakrální stavby)

6. Hrady:

a) morfologie

b) královské hrady a šlechtické hrady - Eliška Ederová

7. Renesanční architektura:

a) morfologie

b) městská a sakrální architektura Itálie -Iveta Vicany

c) renesanční zahrady - Amálie Kormanová

d) raně renesanční kostel a jeho výzdoba - Igor Lukianov (?)

e) renesanční architektura mimo Itálii - Sylvie Trojáčková

8. Raně a vrcholně barokní architektura:

a) morfologie - Marie Císařová

b) sakrální stavby - kostely, kláštery, kaple - Sára Němcová

c) profánní stavby - zámky, městská architektura a opevnění - Anna Syslová

d) zahrady - Nikola Balcarová

9. Klasicistní a architektura 19. století

a) morfologie - Natálie Micková

b) sakrální stavby - kostely, kláštery, kaple - Anna Redkina

c) profánní architektura - zámky, vily, městská architektura

d) Secesní architektura - Alice Romanová

10. Architektura období kubismu a moderny

a) morfologie - Alexandra Valerie Main

11. Výtvarné techniky a další:

a) malířské techniky obecně - Karolína Fifernová

b) technika deskového obrazu a dílenská praxe ve středověku, resp. raném novověku - Anna Amedea Pavlová

b) kresba, náčrtníky, skycáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století) - Štěpán Eliáš

c) kresba, skici a pastel (19. a 20. století) - Eliška Hrazdírová

d) freska a sgrafito - Anna Brtníková

f) vývoj ornamentu - Polina Katkova

g) Technika knižní vazby - Kristýna Číhová

12. Grafické techniky:

a) počátky až do konce 18. století - Lucie Pulchartová

b) konec 18. až 20. století - Vítězslava Faltysová

13. Fotografie a film:

a) fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění - Kateřina Jůzová

b) fotografické techniky - Arina Kucherová

c) počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století - Daniela Dolejší

14. Umělecké řemeslo

a) keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie

b) nábytek - David Juřička

c) textilní umění (gobelíny atd.) - Samuel Peška

15. Teorie restaurování:

a) malby (desková, nástěnná, malba na plátně) - Eliška Buchtová

b) sochy (polychromie, kámen) - Barbora Brabcová

16. Vývoj a konstrukce krovů

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (22.05.2019)

Proseminární práce o rozsahu cca 10-15 normostran čistého textu (1 NS=1800 úhozů), včetně obrazové přílohy, splnění proseminárního testu, docházka. Termín odevzdání práce je do konce června.

POZOR! Odevzdávejte prosím jen ve vytištěné podobě do barevných pořadačů vedle kabinetu Dr. Nespěšné nebo Dr. Štěrbové (architektura), podle témat.