SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
The Propedeutic Seminar of Art History 1 - KDKU002
Title in English: Proseminář dějin umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Is co-requisite for: KDKU010
Annotation -
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (18.01.2019)
The Propedeutic Seminar of Art History offers students practical learning and deepening of the theoretical knowledge of the basic methodological and terminological apparatus of art history with a special emphasis on openness to a whole range of methods and variants, their application depending on the studied material. The results of the seminar study will be verified in papers and during excursions so that students leaving the seminar are able to independent professional works with literature and sources in the widest sense of the word. The preparation of graduates of the seminar will be the basis for their further vocational training in follow-up specialized seminars and lectures.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.09.2016)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickou znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění

Literature - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.09.2016)

Slovníky všeobecné:

Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Blažíček, Oldřich. J. - Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Encyklopedie českého výtvarného umění. ed. Emanuel Poche. Praha 1975
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - dodatky. Praha 2006
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I - XXI. Praha 1995 - 2010
Toman, Prokop: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1947
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936

Architektura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1981
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
Koch, Wilfred: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Pier Luigi Nervi a kolektiv: Weltgeschichte der Architektur (14. svazků). Milán / Stuttgart 1974 - 1977
Svoboda, Ladislav a kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí I. - III. Praha 1997 - 2005
Syrový, Bohuslav: Architektura - naučný slovník. Praha 1961
Syrový, Bohuslav: Architektura - Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1972
Syrový, Bohuslav: Architektura svědectví dob. Praha 1987
Vlček, Pavel a kolektiv: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2001

Techniky výtvarného umění

Historické technologie:

Cennino Cennini: Il Libro dell´ Arte, 1437, české vydání Kniha o umění středověku, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1946.
Leon B. Alberti: Della Pittura, 1435, Della Sculptura, 1464, české vydání knihy: O malbě, O soše, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1947.
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, české? vydání Úvahy o malířství, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1941.
Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha 1913, 538-563

Malířské techniky:

Engelmüller, Ferdinand: Cesty k malířskému umění, Praha 1959
Hégr, Miloslav: Technika malířského umění. Praha 1941.
Hégr, Miloslav: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944.
Kadeřávek, František: Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935.
Kiplik, D. I.: Technika malby, Praha 1952
Krejča, Aleš: Technika kresby, Praha 1994
Petr, František: Malířské techniky, Praha 1926.
Petr, František: Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
Slánský, Bohuslav: Technika malby, díl I., Praha 1953, díl II., Praha 1956
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské? tvorbě, Praha 1976
Volavka, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové? doby, Praha 1934
Zrzavý, Jan: Anatomie pro výtvarníky, Praha 1977

Grafické techniky, kresba:

Bouda, Cyril: Grafické techniky, Praha 1979
Fikary, Robert: Přehled grafických technik, Praha 1955
Houra, Miroslav: Jak se dívat na grafiku, Praha 1971
Juna, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky, Praha 1954
Kopta, František: Hlubotisk, Praha 1950
Krejča, Aleš: Grafické techniky, Praha 1994
Kubas, Jozef: Techniky umeleckej grafiky, Bratislava 1959
Marco, Jindřich: O grafice, Praha 1981
Novák, Artur: Klíček ke grafickému umění, Praha 1946
Rambousek, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky, Praha 1957
Rambousek, Jan: Litografie a ofset, Praha 1948
Rambousek, Jan: Slovník a receptář malíře a grafika, Praha 1954
Teissig, Karel: Techniky kresby, Praha 1995
Teissig, Karel / Hrdina, Ivan: O kresbě, základy kreslířských technik, Praha 1982

Sochařské techniky:

Fajt, Jiří / Sršeň, Lubomír: Katalog Lapidária Národního muzea v Praze. Praha 1993
Kadeřávek, František: Reliéf, příručka pro sochaře a architekty, Praha 1925
Šeda, Václav: Sochařské řemeslo, základy sochařského umění, Praha 1953
Volavka, Vojtěch: O soše, Praha 1959

Techniky uměleckého řemesla a keramiky:

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika, Praha 1952
Braunová, Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Černohorský, Karel: Československá lidová keramika : příspěvky k soubornému studiu , Praha 1930 (též in: Národopisný Věstník Českoslovanský, roč. XXIV., č. 1-4)
Černohorský, Karel: Moravská lidová keramika, Praha 1941
Jiřík, František Xaver: Porculán, Praha 1925
Jiřík, František Xaver: Týnecká kamenina, Praha 1927
Josef Bubeníček: Vývoj keramiky v Evropě, Praha 2002
Konečný, Milan: Česká keramika, rukojeť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003
Landsfeld, Heřman: Lidové hrnčířství a džbánkařství, Praha 1950
Rada, Pravoslav: Jak se dělá keramika, Praha 1963
Rada, Pravoslav: Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
Rada, Pravoslav: Technika keramiky, Praha 1995

Základní přehledové práce k dějinám umění:

Chatelet, Albert a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění, II/1,II/2 Praha 1995
Dějiny českého výtvarného umění, IV/1,IV/2 Praha 1998
Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974
Matějček Antonín: Dějiny umění, díl 1-6 Praha 1936
Umění světa, díl 1-9 Praha 1970-1981

Slovníky hagiografie, ikonografie a liturgiky:

Adam, Adolf: Liturgický rok. Praha 1999
Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Braun, Joseph: Der christliche Altar, München 1924
Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
Braun, Joseph: Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
Braun, Joseph: Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943
Doering, Oscar / Bauer, Lorenz: Der christliche Altar, Paderborn 1928
Douglas, D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
Ekert, František: Církev vítězná, Životy svatých a světic Božích I-IV, Praha 1892-1899
Foltynovský, Josef: Liturgika, Olomouc 1936
Hakl, Bohumil F.: Liturgika, Praha 1893
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Kupka, Josef: O církevním roce. Praha 1907
Kupka, Josef: O mši svaté, Praha 1899
Ludvík Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996
Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců, Praha 1992
Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Podlaha, Antonín: Katolická liturgika, Praha 1928
Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
Royt, Jan / Šedinová, Hana: Slovník symbolu, Praha 1998
Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Ryneš, Václav: Atributy světců, Roztoky 1971
Ryneš, Václav: Světci v umění, Roztoky 1971
Šidlovský, Evermod G.: Svět liturgie. Praha 1991
Vondruška, I.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.09.2016)

Výuka probíhá formou přednášek s dataprojekcí a referátů studentů na zadané téma - počítá se s aktivní účastí studentů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (16.01.2017)

Odevzdaná literatura k připravované proseminární práci v počtu minimálně ca. 10 titulů, splněný zápočtový test, docházka. Téma proseminární práce bude zadáno v součinnosti s pedagogem na prvních hodinách Prosemináře. Odevzdání hotové proseminární práce je podmínkou splnění zápočtu až v letním semestru.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (24.11.2018)

Referát: doba trvání 10-15 minut na zadané téma, referát by měl být doprovozen obrázky, které budou seřazeny za sebou, taky aby jejich pořadí odpovídalo referátu (obrázky je nutné přejmenovat např. 01 02 03 atd.) / v případě prezentace OpenOffice.org Impress / Microsoft PowerPoint je nutné se ujistit, zda je finální soubor kompatibilní s nainstalovanou verzí programu v učebně, ideální je soubor Microsoft PowerPint 97/2000/XP (.ppt)

Proseminární práce: rozsah 10 - 15 normo stran (1800 znaků na stránku); nejméně 3 poznámky na stránku, dodržujte pečlivě citační úzus: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-citacniuzus.pdf ; obecné zásady pro vypracování písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-Pokynypisemnapraceudku.pdf , titulní list písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-titulsemin.pdf ; obrazová příloha by měla být adekvátní rozsahu práce - přibližně 1 - 2 obrázky na normostránku.

Proseminární práce by měla vycházet z referátu, ale po domluvě je možná změna tématu.

Termín odevzdání: červen 2011.

Témata referátů ZS 2018:

Základy hagiografie, ikonografie a církevních reálií:

16.10.2018

Liturgické knihy

Malířské techniky – starověk a středověk (technika deskového obrazu)

Umělecká dílna a její provoz ve středověku a raném novověku

23.10.2018

Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci

Vývoj křesťanského oltáře – od baroka po současnost

Vybavení křesťanského chrámu – od raného křesťanství po renesanci

Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve

30.10.2018

Exkurze Anežský klášter

6.11., 13.11. a 20.11.2018

Liturgické náčiní

Liturgická roucha a textilie

Církevní řády a jejich ikonografie

Vybavení křesťanského chrámu – od renesance po konec 18. století

27.11.2018

Ikonografie pašijového cyklu

Ikonografie Panny Marie

Ikonografie českých zemských patronů

Symbolika barev, rostlin a zvířat

4.12.2018

malířské techniky – renesance a barok

malířské techniky – od 19. století do současnosti

kresba, náčrtníky, skycáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století)

kresba, skici a pastel (19. a 20. století)

freska a sgrafito

vývoj ornamentu

technika knižní vazby

11.12.2018

sochařské techniky – v kameni

sochařské techniky – řezbářství

sochařské techniky – v kovu

Zlatnictví

Grafické techniky:

počátky až do konce 18. století

konec 18. až 20. století

18.12.2018

Grafické techniky:

současné grafické techniky

Fotografie a film:

fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění

fotografické techniky

počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století

Umělecké řemeslo

keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie

nábytek

textilní umění (gobelíny atd.)

Teorie restaurování:

malby (desková, nástěnná, malba na plátně)

sochy (polychromie, kámen)

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.09.2016)

Atestace formou písemného testu, který bude obsahovat otázky z probírané látky a nákresy. Test se píše na poslední hodině Prosemináře v zápočtovém týdnu, tj. poslední týden výuky v ZS (9.-13.1.2017).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html