SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
European memory in audio-visual media - JTB284
Title: Evropská paměť v audiovizuálních médiích
Czech title: Evropská paměť v audiovizuálních médiích
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / 17 (17)
Min. number of students: 5
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jakub Šindelář
Teacher(s): Mgr. Jakub Šindelář
Pre-requisite : JTB010, JTB014
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)
Seminář se věnuje analýze reprezentací evropské kulturní paměti v audiovisuálních médiích. Předmětem analýzy budou především současná filmová produkce zpracovávající evropské dějiny 20. století. V semináři budou představena vybraná témata a koncepty, které budou použity pro analýzu. Důraz bude kladen na paměť z transnacionální perspektivy a zařazení reprezentací do relevantního historického kontextu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

Kurz studenty seznámí s vybranými koncepty a přístupy ve zkoumání audiovisuálních médií z úhlu pohledu paměťových studií. Práce v semináři bude rozvíjet schopnost kriticky číst texty audiovisuální povahy a formulovat psané reflexe. Po absolvování kurzu budou studenti schopni přednášet ústní prezentaci, vést konstruktivní diskuzi a připravit příspěvek na konferenci.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

30 %  Pravidelné zasílání reflexe nad zadanou četbou (1200 až 2000 znaků včetně mezer, ve větách) a filmovými ukázkami (1000 až 1800 znaků včetně mezer, ve větách)  

30 %  Referát-představení a kontextualizace daného snímku                         

20 %  Aktivní účast v hodině, zapojení se do diskuzí a koreferát         

20 %  Příspěvek na studentskou mini-konferenci 

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019. 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

Doporučená i povinná četba, stejně jako úkoly na jednotlivé hodiny najdete v moodlu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2957. 

Doporučená literatura

Assmann, Aleida. Introduction to cultural studies : topics, concepts, issues. Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik: Bd. 36. Erich Schmidt, 2012.

Barber, Sian. Using Film As a Source. Manchester: Manchester University Press, 2015.

Bordwell, David, Kristin Thompson a Jeff Smith. Film art: An introduction. Vol. 7. New York: McGraw-Hill, 1997.

De Groot, Jerome. Consuming history: Historians and heritage in contemporary popular culture. London, Routledge, 2016.

Erll, Astrid (ed.). A Companion to Cultural Memory Studies. Berlin: De Gruyter, 2010.

Cooke, Paul, a Rob Stone (ed.). Screening European Heritage: Creating and Consuming History on Film. London: Palgrave Macmillan Limited, 2016.

Fabe, Marilyn. Closely watched films: an introduction to the art of narrative film technique. University of California Press, 2014.

Greengrass, Paul. Krvavá neděle. Irsko a Velká Británie, 2002.

Niemeyer, Katharin (ed.). Media and nostalgia: yearning for the past, present and future. Palgrave Macmillan memory studies. Palgrave Macmillan, 2014.

O'connor, John E. Teaching History with Film and Television. Washington, DC: American Historical Association, 1987.

Rosenstone, Robert A (ed.). A companion to the historical film. Wiley-Blackwell, 2013.

Rosenstone, Robert A. History on Film/Film on History. London: Routledge, 2012.

Rosenstone, Robert A. Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History. London: Harvard University Press, 1998.

Povinné části bibliografie budou se studenty sdíleny před první hodinou semestru. 

 

Filmografie

Bahar, Robert. Mlčení těch druhých. Španělsko, USA, 2018.

Becker, Wolfgang. Good Bye, Lenin!. Německo, 2003.

Benigni, Roberto. Život je krásný. Itálie, 1997.

Carion,Christian. Šťastné a veselé. Francie, Německo, Velká Británie, Belgie, Rumunsko, 2005.

Costa-Gavras. Z. Alžírsko, Francie, 1969.

Fosse, Bob. The Cabaret. USA, 1972.

Godmilow, Jill. Daleko od Polska. USA, 1984.

Greengrass, Paul. Krvavá neděle. Irsko a Velká Británie, 2002.

Guzzanti, Corrado a Igor Skofic. Fascisti su Marte. Itálie, 2006.

Handloegten, Henk, Tom Tykwer a Achim von Borries. Babylon Berlín. Německo, 2017-2022.

Kassovitz, Mathieu. Nenávist. Francie, 1995.

Kent, Jennifer. The Nightingale. Austrálie, 2018

Krejčík, Rudolf. Všední dny velké říše. Československo, 1963.

Meadows, Shane. This Is England. Velká Británie, 2006.

Poppe, Erik. Utøya, 22. července. Norsko, 2018.

The Rubberbandits a James Cotter. The Rubberbandits Guide To 1916. Irsko, 2016.

Singer, Andre. Night Will Fall. Velká británie, 2014.

Soldinger, Mark. Diana: The Mourning After. Velká Británie, 1998.

Volpe, Petra. Die göttliche Ordnung. Švýcarsko, 2017.

Waititi, Taika. Králíček Jojo. USA, 2019.

Wnendt, David. Er ist wider da. Německo, 2015.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

Jádrem semináře budou studentské referáty a na ně navazující diskuze. V rámci využití metod blended learning budou studenti zasílat pravidelné reflexe a plnit úkoly prostřednictvím platformy Turnitit nebo jeho modulem v Moodleu. Kurz bude uzavřen vystoupením studentů na mini-konferenci. Pro referáty a příspěvky na konferenci se předpokládá použití interkativní prezentace ve formátu ppt nebo podobné s možností využití audio nebo video úryvků. V případě online nebo hybridní výuky budou referáty, diskuze a mini-konference přesunuty, resp. duplikovány na platformě Zoom. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

1. 3. 10. Úvodní hodina: seznámení se studiem paměti a historického filmu, rozdělení referátů a koreferátů

2. 10.10. 

 1. The Nightingale (2018)

 2. The Rubberbandits Guide To 1916 (2016)

3. 17.10. 1. světová válka a její následky, transnacionalismus, stereotypy

 1. Joyeux Noël (2005) (transnacionalismus)

 2. The Cabaret (1972) / Babylon Berlin (2017-2022)

4. 24.10.  Holokaust a humor

 1. Jojo Rabbit (2019)

 2. La vita è bella (1997)

5. 31.10. Různá využití a transformace žánru newsreel a dobových zaběrů

 1. Všední dny velké říše (1963)

 2. Fascisti su Marte (2006)

 3. Night Will Fall (2014)

 7.11. (setkání odpadá kvůli zrušení odpolední výuky)

6. 14.11. Poválečná západní Evropa

 1. Die göttliche Ordnung (2017)

 2. Z (1969)

 3. Bloody Sunday (2002)

7. 21.11. Poválečná východní Evropa, Ostalgie

 1. Far From Poland (1984)

 2. Good Bye, Lenin! (2003

8. 28.11. Vnitřní konflikty a násilí ve společnosit

 1. This Is England (2006)

 2. La Haine (1995)

9. 5.12. Paměť obětí, povinnost si připomínat (devoir de mémoir)

 1. El silencio de otros (2018)

 2. Utøya: July 22 (2018)

10. 12.12. Kolektivnost prožívání a připomínání událostí, role médií 

 1. The Mourning After (1998)

 2. Er ist wider da (2015)

11. 19.12. Závěrečné shrnutí a diskuze

12. Leden Dobrovolné setkání na probrání přípravy prezentací na minikonferenci

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html