SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The Practice in Quantitative Research I - JSB023
Title: Praktika z kvantitativního výzkumu I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 75 (0)
summer:unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: JSB023 (SOSA/SOSP or BP_SOC).}
P//Is pre-requisite for: JSB024
Annotation - Czech
Last update: TUCEK (08.07.2011)
Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového
šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Témata šetření jsou v posledních letech zaměřena
na výzkum žáků základních škol či studentů středních škol. Podle tématu šetření je zvolen odpovídají výběr škol a
tříd, kde bude výzkum proveden.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jde o týmovou činnost. Při přípravě metodiky výzkumu jsou studenti rozděleni do několika týmů (4-5 členů), které
připravují jednotlivé části výzkumného instrumentu. Realizaci šetření zajišťují studenti samostatně (oslovení školy,
provedení výzkumu v několika třídách, kontrola dotazníku a pořízení datového souboru).
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

Prakticky orientovaný kurz

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (29.10.2019)

* Stručná anotace předmětu:

Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Témata šetření jsou v posledních letech zaměřena na výzkum žáků základních škol či studentů středních škol. Podle tématu šetření je zvolen odpovídají výběr škol a tříd, kde bude výzkum proveden. Vlastní sběr dat a celou organizaci šetření zajišťují studenti. Příprava výzkumného instrumentu je provázená exkursy do technik a metod sociologického výzkumu na seminářích podle potřeby, která vyplyne z průběhu vlastního výzkumu. 


Praktika budou probíhat ve čtyřech skupinách. 

Skupina 1 (pondělí, 12,30 - 13,50): Mýty o stavu světa. Milan Tuček. Výzkum je inspirován populární knihou Faktomluva, která vyvrací mýty o stavu světa. Výzkum mezi středoškoláky bude zjišťovat jejich představu o stavu současné světové civilizace, např. v oblasti chudoby či demografického vývoje. 

Požadavky na absolvování kurzu: Vytvoření projektu výzkumu, dotazníku, a sběr dat na středních školách.

Skupina 2 (středa, 14,30 - 15,20): Výzkum spokojenosti studentů FSV UK. Tomáš Dvořák. V podzimním semestru 2019/2020 je tématem výzkumu spokojenost studentů Fakulty sociálních věd UK. Studenti pracují ve skupinách, ve kterých zpracovávají jednotlivé části dotazníku. Realizaci výzkumu (sběr dat) zajišťují samotní studenti.

Podmínkou udělení zápočtu je dokončení sběru dat a předání datového souboru.

Skupina 3 (středa, 15,30 - 16,50): Výzkum spokojenosti studentů FSV UK. Tomáš Dvořák. V podzimním semestru 2019/2020 je tématem výzkumu spokojenost studentů Fakulty sociálních věd UK. Studenti pracují ve skupinách, ve kterých zpracovávají jednotlivé části dotazníku. Realizaci výzkumu (sběr dat) zajišťují samotní studenti.

Podmínkou udělení zápočtu je dokončení sběru dat a předání datového souboru.

Skupina 4 (letní semestr): Uživatelský výzkumRomana Trusinová (Kvantitativní praktika I a II proběhnou ve formě intenzivního kurzu v LS a navážou na Kvalitativní praktika v ZS) 

Uživatelský výzkum je výzkum zaměřený na potřeby a chování uživatelů (nejen, ale většinou) internetových služeb. My si ho vyzkoušíme na velmi praktickém výzkumném projektu, jehož cílem bude získání podnětů k vylepšení internetových stránek ISS. Kvalitativní praktika z uživatelského výzkumu v zimním semestru jsou primárně určená 1) studentům s kladným vztahem k internetu, a zároveň 2) zájemcům, kteří budou mít v plánu pokračovat i v navazujícím letním semestru kvantitativními praktiky na stejné téma. Absolvováním praktik z uživatelského výzkumu v zimním a letním semestru budou mít studenti uznané předměty Kvalitativní praktika, Kvantitativní praktika I a Kvantitativní praktika II. 

V LS navážeme na zjištění z kvalitativní fáze, která nám budou sloužit jako hypotézy k ověření
- Připravíme dotazníky pro vybrané cílové skupiny
- Vymyslíme způsob sběru dat a sesbíráme data on-line
- Data vyhodnotíme a připravíme souhrnnou zprávu z celého výzkumu, která bude obsahovat doporučení pro vylepšení webu ISS 

Požadavky na splnění kurzu v LS: 
1) Aktivní účast na cvičeních, která budou každý týden + intenzívní příprava, která odpovídá tomu, že absolvováním jednosemestrálního kurzu bude mít student uznané kvantitativní praktika I i II
2) Osobní podíl na přípravě části dotazníku a na vyhodnocení dat
3) Sepsání části závěrečné zprávy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html