SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor seminar Politics and Public Policy II - JPB580
Title: Bc. seminář Politologie a veřejná politika II
Guaranteed by: Department of Political Science (23-KP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14024
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Pre-requisite : JPB579
Annotation -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)
in Czech for Czech students
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (18.01.2019)

Smyslem kurzu je podpora při psaní a dokončování bakalářských prací, a to jak odborná, technická i emocionální. Součástí společných setkání jsou tedy jak odborná (zejména metodologická) témata, probírání formálních náležitostí, ale též aktivity podporující vzájemné sdílení potíží a úspěchů mezi studenty.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (16.02.2021)

Předmět je zakončen zápočtem, pro jehož získání je třeba:

- odevzdat bakalářskou práci NEBO mít zpracovánu významnou část BP včetně sebrání dat a jejich analýzy;

- prezentovat hlavní zjištění a předběžné závěry BP na semináři;

- aktivně se účastnit seminářů NEBO pravidelně reportovat o svých pokrocích.

Literature -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

In Czech for Czech students

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html