SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern History of Northern America - JMB411
Title: Moderní dějiny Severní Ameriky
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 16 / unknown (110)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4944
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Incompatibility : JMB017
Pre-requisite : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
Is incompatible with: JMB017
Annotation -
The goal of the course is to introduce basic issues in U.S. history in chronological order from the establishment of colonies in North America till the end of the Cold War. The course is taught in Czech.
Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (18.08.2016)
Aim of the course

Cílem kursu je přiblížit studentům základní problematiku amerických dějin, a to nejen její základní linii, ale i s přihlédnutím k otázkám etnickým, rasovým a gender. Politický vývoj je sledován z hlediska působení nejrůznějších faktorů (demografických, sociální organizace, rodinná ekonomika, neformální mocenské vazby). Důraz je rovnoměrně rozložen mezi vnitřní a zahraniční politikou. Studenti by touto přednáškou a studiem doporučené literatury měli získat solidní přehled o dějinách USA.

 
Last update: Sehnálková Jana, Mgr., Ph.D. (31.01.2021)
Literature -

Compulsory reading:

George B. TINDALL, David E. SHI, USA, Praha, 1994, 1996

Recommended reading:

Josef OPATRNÝ, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

Josef OPATRNÝ, Válka Mohykánů: sedmiletá válka v Americe, Praha 1999

Peter SCHÄFER, Prezidenti USA, Praha, 1995

Svatava RAKOVÁ, Anglické kolonie v Americe v 17. století, Praha, HÚ AV ČR, 1997

Gordon S. WOOD, The Creation of the American Republic, Baltimore 1969 (knihovna IMS Rytířská)

T.A. Bailey : A Diplomatic History of the American People. New Jersey,1980;

S.F. Bemis : A Diplomatic History of United States. New York, 1976;

S. Budín : USA - portrét národa. Praha, 1948;

R. Crockatt : The Fifty Years War. New York, 1995;

P. Duignan - L.H. Gann: The USA and the New Europe, 1945 - 1993.

Cambridge, Mass. ,1994;

J.L. Gaddis : The United States and the Origins of the Cold War, 1941 -1947.

New York, 1972;

D. Halberstam : Černobílé desetiletí. Praha, 2002;

O. Handlin : The Americans. A New History of the People of the United States.

Boston, 1963;

M. Kort : The Columbis Guide to the Cold War. New York, 1998;

S.E. Morison: The Oxford History of the American People. Vol. III., 1994;

V. Nálevka : Karibská krize. Praha, 2001;

V. Nálevka : Studená válka. Praha, 2003;

A. Nevins - H. Commager : Dějiny Spojených států. Praha, 1947;

(reedice, Klatovy, 1994;)

J. Opatrný : Španělsko a USA v zápase o Kubu. Praha, 1978;

S. Raková : Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce.

Praha, 1983;

G.B. Tindall - D. E. Shi : Dějiny USA. Praha, 1994;

J. Wanner: Spojené státy a evropská válka. I - III, Praha, 2001 -2003;

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (18.08.2016)
Teaching methods - Czech

Výuka v LS 2022-2023 bude probíhat prezenční formou. 

Last update: Sehnálková Jana, Mgr., Ph.D. (07.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

V rámci kurzu je nutné absolvovat midterm (nutné splnit  alespoň 50 %), b) zkoušku skládající se z multiple choice testu (nutné splnit alespoň na  50 %) a eseje (nutné splnit alespoň na 50 %): 

 

a) midterm (starší dějiny), 20 otázek, 13 minut jeden řádný a jeden opravný termín, váha  výsledné známky 20 %,  úspěšně absolvovat lze s minimálně 15 body. Výsledek F vylučuje studenta z ústní  zkoušky. 

 

b) zkouška skládající se z: 

I.) testu multiple choice jako připouštěcího v rámci zkouškového termínu (váha  výsledné známky 30 %) skládaný skrze skrze Moodle. V multiple choice testu se bude  zodpovídat 30 otázek v časovém limitu 20 minut. Maximálně lze dosáhnout 30 bodů, 

úspěšně absolvovat lze s minimálně 15 body. Výsledek F vylučuje studenta z písemné zkoušky - eseje. 

 

II.) eseje  (váha výsledné známky 50 %) psané v prostředí Moodle s časovým limitem 120 min. 

V rámci zkoušky (b) je možné využít jednoho řádného a dvou opravných termínů.  Připouštěcí test a zkouška (v rámci b) se nemusí skládat v jeden den. 

  

Celkový výkon studentů je hodnocen na úrovni 0 % až 100 %. Klasifikace A-F je pak následující:

 • 91 % a více  - 100-94b.      =>          A
 • 81-90 %       -  90-81b.      =>          B
 • 71-80 %       -  80-71b.      =>          C
 • 61-70 %       - 70-61b.       =>          D
 • 51-60 %       - 60-51b.       =>          E
 • 0-50 %         - 0-50b.         =>          F
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce)

Studenti jsou hodnocení podle Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

 

  

Celkový výkon studentů je hodnocen na úrovni 0 % až 100 %. Klasifikace A-F je pak následující:

 • 91 % a více  - 100-94b.      =>          A
 • 81-90 %       -  90-81b.      =>          B
 • 71-80 %       -  80-71b.      =>          C
 • 61-70 %       - 70-61b.       =>          D
 • 51-60 %       - 60-51b.       =>          E
 • 0-50 %         - 0-50b.         =>          F
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce)

Studenti jsou hodnocení podle Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

 

Last update: Sehnálková Jana, Mgr., Ph.D. (07.02.2023)
Syllabus -

The survey of U.S. history is only taught in Czech.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (18.08.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html