SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Post Soviet Area in the 1990s - JMB216
Title: Postsovětský prostor v 90. letech
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (8)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl, Ph.D.
Is incompatible with: JTB230
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurs podává přehled vývoje nástupnických států bývalého Sovětského svazu v 90. letech v srovnávací perspektivě. Rozebírá aspekty jako sociální profil, ústavní a státní zřízení, politické instituce, ekonomika, ideologie a vnější vztahy jednotlivých zemí v mezinárodním kontextu a v kontextu budování nových států/institucí.
Last update: Lídl Václav, PhDr., Ph.D. (16.09.2017)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Sakwa, Richard. Russian Politics and Society. 4th Edition. London: Routledge, 2008.

Souleimanov, Emil (ed.). Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.

***

Doporučená literatura (vše k vypůjčení v jinonické knihovně):

Adams, Laura L. The Spectacular State. Culture and National Identity in Uzbekistan. Durham: Duke University Press, 2010.

Anceschi, Luca. Turkmenistan's Foreign Policy: Positive Neutrality and the Consolidation of the Turkmen Regime. London: Routledge, 2008.

Aslund, Anders, and Andrew Kuchins. The Russia Balanse Sheet. Washington: Peterson Institute for International Economics Center for Strategic and International Studies, 2009.

Aslund, Anders. How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2009.

Asmus, Ronald A. A Little War that Shook the World: Georgia, Russia and the Future of the West. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Baev, Pavel K. Russian Energy Policy and Military Power: Putin's Quest for Greatness. New York: Routledge, 2008.

Ó Beacháin, Donnacha, and Abel Polese. Eds. The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures. London: Routledge, 2010.

Bichsel, Christine. Conflict Transformation in Central Asia. Irrigation Disputes in the Ferghana Valley. London: Routledge, 2009.

Cornell, Svante, and Frederick Starr (eds). The Guns of August 2008. New York: M.E. Sharpe, 2009.

Cornell, Svante. Azerbaijan since Independence. New York: M.E. Sharpe, 2011.

D'Anieri, Paul J. (ed.). Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.

D'Anieri, Paul J. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics and Institutional Design. Armonk: M. E. Sharpe, 2007.

Dave, Bhavna. Kazakhstan. Ethnicity, Language and Power. London: Routledge, 2007.

Donaldson, Robert H., and Joseph L. Nogee. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests. Armonk: M.E. Sharpe, 2009.

Gel'man, Vladimir, and Otar Marganiya. Resource Curse and post-Soviet Eurasia: Oil, Gas and Modernization. Lanham: Lexington Books, 2010.

George, Julie A. The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Goldman, Marshall I. Petrostate: Putin, Power and the New Russia. Oxford: Oxford University Press, 2008.

de Haas, Marcel. Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and, Beyond. London: Routledge, 2010.

Horák, Slavomír, and Jan Šír. Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow. Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute SAIS, 2009.

Ioffe, Grigory. Understanding Belarus and How Western Foreign Policy Misses the Mark. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008.

Laruelle, Marlene - Peyrouse, Sebastien. Globalizing Central Asia. Geopolitics and the Challenges of Economic Develpment. Armonk: M. E. Sharpe, 2013.

Marat, Erica. The Military and the State in Central Asia: From Red Army to Independence. London: Routledge, 2009.

Marat, Erica. National Ideology and State Building in Kyrgyzstan and Tajikistan. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

Orbán, Anita. Power, Energy, and the New Russian Imperialism. Westport: Praeger, 2008.

Overland, Indra, Heidi Kjaernet, and Andrea Kendall-Taylor. Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. London: Routledge, 2010.

Peyrouse, Sebastien. Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2012.

Remington, Thomas F. Politics in Russia. 5th ed. New York: Pearson/Longman, 2008.

Sakwa, Richard. Putin: Russia's Choice. 2nd ed. New York: Routledge, 2008.

Schmidtke, Oliver, and Serhy Yekelchyk (eds.). Europe's Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Souleimanov, Emil. An Endless War: The Russian-Chechen Conflict in Perspective. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2007.

Tsygankov, Andrei. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham: Rowman and Littlefield, 2010.

Weitz, Richard. Kazakhstan and the New International Politics of Eurasia. Washington, D.C.: CACI SAIS, 2008.

White, Stephen (ed). Politics and the Ruling Group in Putin's Russia. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Wilson, Andrew. Belarus. The Last European Dictatorship. New Haven: Yale University Press, 2012.

Yafimava, Katya. Post-Soviet Russian-Belarusian Relationships: The Role of Gas Transit Pipelines. Stuttgart: Ibidem, 2007.

Last update: Šír Jan, PhDr., Ph.D. (18.10.2017)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška sestává ze dvou částí.

- test základních reálií včetně slepé mapy významných politických, geografických a ekonomických míst postsovětského prostoru založená na povinné literatuře. Studenti musejí dosáhnout minimálního stanoveného počtu bodů.

- recenze na aktuální odbornou publikaci k tématu kursu (nemusí se omezovat pouze na doporučenou literaturu), Výběr recenzovaného titulu podléhá předběžnému schválení a rok vydání musí být ne později než 2013 (výjimku tvoří knihy uvedené v seznamu doporučené literatury, které budou schváleny automaticky, a speciálně dohodnuté a odůvodněné případy). Délka recenze se musí pohybovat mezi 4-6 stránkami čistého textu (bez poznámek, titulního listu apod.). Pokud píšete recenzi poprvé, doporučujeme důkladně se podívat, jak se píší recenze v odborných akademických časopisech (Mezinárodní vztahy, Slovanský přehled, Europe-Asia Studies, Central Asian Survey, Problems of Post-Comunism apod.). 

 

Pro stanovení výsledné známky je rozhodující kombinace výsledku testu a recenze (pro účely klasifikace se uplatňuje zásada jednoho čtení).

Dovolujeme si upozornit na nutnost dodržování dohodnutých termínů. Pro případ pozdního dodání si vyhrazujeme právo zohlednit tuto skutečnost při klasifikaci.

Termíny: do 30.11.2018 prosíme nahlásit titul recenzované práce ke schválení ze strany vedoucího kursu; do 13.1.2019 pak laskavě dodat samotnou recenzi.

Speciální upozornění: Pokyn děkana UK FSV č. 5/2006 "Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství". Prohřešky proti integritě akademické práce budou řešeny disciplinární cestou.

Last update: Šír Jan, PhDr., Ph.D. (02.10.2018)
Syllabus - Czech

Program kursu v zimním semestru 2018/2019:

 

2.10.   Úvod do postsovětského prostoru (JŠ)
9.10. Uzbekistán (VL)
16.10. Ukrajina (JŠ)
23.10. Moldavsko (JŠ)
30.10. Turkmenistán (JŠ)
6.11.   Kazachstán (JŠ)
13.11. Tádžikistán (JK)
20.11. Ázerbájdžán (VL)
27.11.   Gruzie (VL)
4.12. Arménie (VL)
11.12.  Kyrgyzstán (VL)
18.12. Bělorusko (JŠ)

Změny v programu vyhrazeny. Sledujte prosím aktuální informace.

Last update: Lídl Václav, PhDr., Ph.D. (12.11.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html